FSS röst behövs i samhällsdebatten

Med visst vemod konstaterar jag att detta blir mitt sista Ordförande har ordet för FSS räkning. Den fjärde september kliver jag på jobbet som kommundirektör i Härnösand och avgår därför som ordförande i och med FSS årsmöte den 25 september.

Som en hyfsat omvärlds- och invärldsintresserad medborgare och därför flitig läsare av riksmedia kan jag konstatera att FSS socialpolitiska röst behövs i den rådande samhällsdebatten.

Min bild är att debatten under ganska lång tid i stor utsträckning snurrat kring frågor som gängkriminalitet, ökande våld – inte minst det dödliga våldet, integrationsutmaningarna i det svenska samhället och de för små lag- och rättsvårdande resurser som samtliga debattörer är överens om behöver öka.

De socialpolitiska debattörerna och debattinläggen är dock alltför sällsynta. Därför var det välgörande att statsminister Stefan Löfven gav även dessa frågor visst utrymme i samband med Ulf Kristerssons invit om en bred politisk samling för att komma till rätta med gängkriminaliteten.

Politik handlar i mina ögon om att prioritera och hitta sambanden som skapar det goda samhället. Jag tror att det finns många vägar till en god samhällsutveckling och jag håller med om att trygghet, lag- och ordningsfrågor är centrala politiska frågor just nu.

Men min poäng är att det samtidigt behöver vridas och vändas på frågor av den typ som FSS driver och som vi tar upp under Socialchefsdagarna – välfärdsfrågor som trygghetssystem, bostadspolitik, en skola för alla, integration och arbetsmarknad.

I samhällsdebatten behöver vi helt enkelt hålla väldigt många frågor och samhällsperspektiv i huvudet samtidigt. Det är just i detta avseende som jag menar att FSS röst har gjort, alltjämt gör och i framtiden behöver fortsätta att göra skillnad.

Det har varit en ren ynnest att få jobba i FSS styrelse i tio år, de två senaste som ordförande. Jag kommer verkligen att sakna uppdraget och inte minst alla engagerade och kunniga kollegor från Sveriges avlånga land som jag har haft förmånen att få jobba med under dessa år.

Mitt socialpolitiska engagemang kommer dock att vara intakt även framgent och jag kommer därför med stort intresse att fortsätta följa FSS arbete med att vara en ”oberoende socialpolitisk röst” på den nationella nivån.

Jag avslutar med att hälsa dig varmt välkommen till Socialchefsdagarna 2019 i Umeå (25–27 september). Där kommer vi verkligen få möjlighet att fördjupa oss i flera av de socialpolitiska frågor som behöver adresseras för att påverka samhällsutvecklingen i en gynnsam riktning – mot ett mer jämlikt samhälle.

Om du inte redan har anmält dig finns fortfarande chansen att få ta del av det mesta av det bästa inom det socialpolitiska området under tre fullmatade konferensdagar. Jag är övertygad om att dessa dagar kommer att ge oss deltagare möjlighet till nytta, nätverk och nöje – precis som tidigare år.

2 Responses to “FSS röst behövs i samhällsdebatten”

  1. Lglgjansson@gmail.com' Lars-Göran Jansson skriver:

    Lasse, tycker du har gjort en alldeles utomordentlig insats under åren i FSS styrelse. Som seriös och kunnig företrädare för föreningen har du starkt bidragit till FSS legitimitet i samhällsdebatten. Stort lycka till med ditt nya uppdrag.

  2. Kalle.gudmundsson@gmail.com' Karl Gudmundsson skriver:

    Lycka till med nya jobbet. Det du gjort för FSS har varit fantastiskt bra både som styrelseledamot och ordförande. Det blev ju en relativt kort tid som ordförande . Men som man säger: ”underbart är kort”.
    Mvh
    Kalle