Från konferensplanering till remisser utan gamnacke

ORDFÖRANDE HAR ORDET 19 OKTOBER 2020: Jag vill börja med att tacka för förtroendet att få leda Föreningen Sverige socialchefer ännu ett år. Jag vill också hälsa de nya ledamöterna i riksstyrelsen välkomna: Anna-Lena Andersson från Kalix, Anna Burston från Lund och Marie Ivarsson från Sollentuna.

Även om styrelsens sammansättning ser lite olika ut år från år jobbar vi för samma sak: Att påverka och utveckla den svenska välfärden. Det är ingen quick fix. Vi smalnar av det väldigt breda området genom att fokusera på några strategiska frågor.

  • Social hållbarhet och inkludering
  • Äldre och barn/ungas goda livsvillkor och förebyggande arbete
  • Lagstiftningar, regelverk och tolkningar.

Den sista punkten låter knastertorr, men är en viktig stomme för att utveckla välfärden ur socialtjänstens perspektiv. Jag tänker såklart på den nya socialtjänstlagen (läs mer längre ner) men också på att FSS aktivt söker dialog med såväl statliga utredare och nationella samordnare som med föreningens medlemmar – du och alla andra medlemmar sitter nämligen på massor av kunskap om hur det fungerar i vårt avlånga land. Läs mer om de strategiska frågorna här.

Socialchefsdagarna 2020

Socialchefsdagarna 2020 sändes digitalt från en studio i Göteborg. Jag var på plats och satt i mörkret i inspelningsstudion och fick se alla föreläsningar fysiskt, nästan som vanligt. Men där fanns inga konferensdeltagare och utställare som brukar göra konferensen till ett myllrande utbyte av kunskap och relationer. Det saknade jag. Med det sagt så tycker jag att årets dagar blev en succé! Jag riktar ett stort tack till alla som under det senaste året bidragit till förberedelserna och vår produktionsledare som gjort ett utmärkt arbete.

Utvärderingen bidrar till Socialchefsdagarna 2021

Tack också till dig som deltog! Kom ihåg att det finns många förinspelade föreläsningar att titta på (följ länkarna i Socialchefsdagarnas mobilwebb). Vi vill väldigt gärna ha in svar på utvärderingen – kanske måste vi webbsända även nästa års konferens, och då är utvärderingen en säker källa till förbättringsförslag. Så skicka in ditt svar om du inte redan har gjort det – tack.

Vi har redan haft det första planeringsmötet inför Socialchefsdagarna 2021 med värdstaden Malmö. Energin och ambitionerna är höga! Datumen är 29 september till 1 oktober.

Från konferensplanering till remisser

Just nu duggar det tätt med remisser ute i kommunerna och en del av dem kommer även FSS att svara på.

Det som ligger först i tur är remissen om Migrationsutredningen. Remissen om kommunens möjlighet att vara extern part till Arbetsförmedlingen ligger också ute – den är viktig eftersom många socialchefer har arbetsmarknadsfrågorna som en del av förvaltningen.

Hållbar socialtjänst

Den stora kolossen är Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag. Den är på nästan 1.400 sidor så nu gäller det att ta i ända från tårna för att samla alla synpunkter. Tiden för inlämnande är satt till 1 februari 2021 så vi har tid på oss, men det är mycket att ta in ändå.

Hör av dig till oss på info@socialchefer.se med det du tycker är de viktigaste synpunkterna att ta med i remissvaret.

Börjar du få gamnacke?

Vi är många som har vant oss vid att arbeta i bostaden under dessa coronatider. Jag har själv insett att det nog kommer att hålla i sig ett bra tag till, så jag ska växla upp min skrivbordsstol och flytta från köksbordet till det skrivbord som faktiskt finns. Kanske skaffa ett laptopställ, externt tangentbord och mus för att få bättre arbetsställning.

Var rädd om dig och ta en granskande blick på din hemma-arbetsplats så att det blir bra dagar på jobbet.

Varma hälsningar
Monica Persson, FSS ordförande

Kommentarer inaktiverade.