Framtidens arbetsplats kräver flexibel tanke

Många kommuner genomgår förändringsarbeten genom att bygga nytt kommunhus, samlokalisera förvaltningar och avdelningar eller helt enkelt utgå från målgruppens behov och därmed arbeta bort förvaltningsstrukturen. Det som just nu ”ligger i tiden” är aktivitetsbaserade kontor – vilket kortfattat brukar beskrivas som att arbeta där hjärnan är och inte där skrivbordet står.

Efter att ha besökt Nacka, Värmdö, Botkyrka och Sundbybergs kommun har jag fått en större förståelse för vad detta innebär. Alla vittnar om att flexibla kontor väcker starka känslor initialt samtidigt som det ger många positiva synergieffekter i form av samarbete, kommunikation och kunskapsutbyte vilket gynnar medborgaren.

Att den kommunala apparaten måste förnya sig både gällande arbetssätt, struktur och teknik råder det nog ingen tvekan om. Det är en låg procent av skrivborden som nyttjas (mellan 35 och 40 procent i snitt) och i relation till kvadratmeterkostnaden är det förståeligt att lokalfrågan kommer på agendan när den kommunala budgeten bearbetas.

Men i detta arbete måste vi chefer ta vara på medarbetarnas erfarenheter, lyssna på medborgarnas behov, fundera på vad man vill med verksamheten, se till att det finns förändringspotential i lokalen (dvs extrarum) och satsa på ledarskapet.

Att utgå från att all kommunal verksamhet avseende myndighetsutövning och handläggarfunktioner kan ha exakt samma utformning av arbetsplatsen är kanske naivt – och utifrån socialtjänstperspektiv behövs till exempel fler tysta rum och besöksrum med viss säkerhetsklass jämförelsevis med andra verksamheter.

Att besöka kommunhus med en välkomnande entré för alla medborgare, oavsett ärende, vittnar om att kommunerna håller på att modernisera sig och värnar delaktighet och inflytande. Östersund ska också göra denna resa vilket jag ser fram emot. Jag är övertygad om att det kommer att bli bra men vi måste vara flexibla i tanken om vi ska lyckas med flexibla arbetsplatser.

2 Responses to “Framtidens arbetsplats kräver flexibel tanke”

  1. anders.fredriksson@nacka.se' Anders Fredriksson skriver:

    Bra och klokt skrivet.

  2. karin.m.olsson@soderhamn.se' Karin Olsson Söderhamn skriver:

    Mycket intressant läsning. Instämmer med bra och klokt skrivet!