Forska nära verksamheten

Regeringen har presenterat den nya forskningspropositionen, ett 10-årigt samhällsprogram för en hållbar utveckling.

Kunskap i samverkan är propositionens namn. Regeringens prioritering inom välfärdssektorn handlar om forskning för att stödja utvecklingen av evidensbaserade beslutsunderlag inom socialtjänstområdet samt öka kunskapen om kvalitet, styrning och organisering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Att forska nära verksamheten … Ett exempel är att pengar avsätts till forskarskolor för yrkesverksamma inom socialtjänsten, i syfte att stimulera evidensbaserad praktik inom denna men också att akademisk forskning ska berikas av frågeställningar hämtade från verkligheten i det dagliga arbetet.

FSS tryckte på vikten av att inrätta kommunala doktorandtjänster i remissvaret. Kanske kan det bli verklighet!

Viktiga områden dit forskningspengar ska riktas är social bostadspolitik, migration och integration. Ytterligare områden inom välfärdsområdet är psykisk ohälsa, arbetslivsforskning för att uppnå ett hållbart arbetsliv samt digitalisering.

En god ambition kring viktiga välfärdsfrågor som vi hoppas blir verklighet.

Kommentera