Fördjupat samarbete med Socialstyrelsen

I samband med FSS-styrelsens junisammanträde hade Kalle Gudmundsson och undertecknad blivit inbjudna att delta på Socialstyrelsens chefsfrukost. Temat för mötet/samtalet var ”Vad gör FSS och vad kan vi göra tillsammans?”. Inför mötet hade vi även fått ta del av Socialstyrelsens ”Strategiska färdplan 2017–2020” med uppmaningen att FSS skulle reflektera över Socialstyrelsens prioriteringar de kommande åren.

Nedanstående välkomstmejl fångar väl det tonläge som präglade mötet/samtalet:

”Välkomna till vår chefsfrukost den 1 juni. Vi ser verkligen fram emot ert besök och att få en ”ögonblicksbild” av socialtjänstens möjligheter och utmaningar samt på vilket sätt vi från Socialstyrelsen kan stödja utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst. Förutom instruktion, regleringsbrev och regeringsuppdrag har vi tagit fram en strategisk färdplan för att arbeta långsiktigt och fokuserat. I planen tar vi upp vilka utvecklingsområden vi vill prioritera och hur vi vill utveckla Socialstyrelsens arbete framöver. Det skulle vara intressant om ni kan se någon koppling mellan den och socialtjänstens vardag.”

Extra glädjande var att generaldirektör Olivia Wigzell – trots ett väldigt tajt schema – tog sig tid att medverka under en stor del av mötet/samtalet innan hon tvingades hasta vidare till ett möte med regeringen.

Förutom att FSS gavs rejält med tid att lyfta fram socialtjänstens nuvarande utmaningar, blev det ett lyhört och bra samtal om värdet av ett framtida fördjupat samarbete mellan Socialstyrelsen och FSS.

Inspirerade av hur vår systerorganisation i Skottland samarbetar med ”sina” statliga myndigheter konstaterade vi att vi ser ett ömsesidigt värde av att para ihop FSS unika markkontakt med Socialstyrelsens roll som normerande myndighet. Vi var glädjande nog rörande överens om att med ett fördjupat samarbete borde synergi och därmed ökad medborgarnytta kunna uppstå.

Kalle Gudmundsson och jag avslutade med att ge Socialstyrelsen beröm för en till stora delar väl avvägd Strategisk färdplan. Tänkte här skapa en liten ”cliffhanger” genom att utlova att jag redan i nästkommande blogg kommer att reflektera över deras prioriterade utvecklingsområden.

Men två utvecklingsområden saknade vi:

Dels ett utvecklingsområde avseende prioriteringar inom socialtjänsten. Något som hälso- och sjukvården redan ägnat sig åt under lång tid – men som vi inte alls gjort på samma systematiska sätt inom socialtjänsten.

Dels ett utvecklingsområde som tar sikte på att förbättra det samhälleliga stödet avseende hälsofrämjande och förebyggande arbete. Något som jag ser som en helt nödvändig fokusförskjutning om vi ska klara att ge en god välfärd även i framtiden.

Känslan var att våra medskick landade i väldigt god jord.

Hur det fördjupade samarbetet med Socialstyrelsen kommer att se ut kommer FSS styrelse att fortsätta diskutera med Oliva Wigzell i samband med att hon deltar vid FSS augustisammanträde.

Med andra ord: To be continued …

One Response to “Fördjupat samarbete med Socialstyrelsen”

  1. lglgjansson@gmail.com' Lars-Göran Jansson skriver:

    När det gäller utvecklingsområdet Proriteringar samarbetade FSS 2004 med prof. Karsten Åström vilket resulterade i boken “Prioriteringar i Socialtjänsten”. En kort-kort slutsats från Karsten Å ang hur regelverket ser ut landade i att “visst går det att prioritera, bara man inte prioriterar bort något”. Så visst finns det behov av att utveckla det här området för att kunna tackla den framtid som redan tycks vara här.

Kommentera