Förbättringsresan

Tillsammans med drygt 500 andra engagerade  i den sociala barn och ungdomsvården deltog jag i spridningskonferensen Förbättringsresan som leddes av den nationella samordnaren Cecilia Grefve.

Det var en intressant dag som på olika sätt fångade de dilemman och utmaningar som den sociala barn- och ungdomsvården står inför.  Det har genomförts 51 kommunbesök och konferensen sammanfattade de erfarenheter och den kunskap som dessa besök gett på ett tilltalande och framåtsyftande sätt.

Intressant  (och rolig!) var också företagsekonomen Mats Tyrstrups föreläsning och reflektion om de organisatoriska mellanrummen som uppstår i hierarkiska organisationer. Det är något vi väl känner igen. Enheter skapar gränser och då uppstår mellanrum där människor och grupper riskerar att hamna utanför. Jag kommer med spänning att följa den fortsatta resan och hur all den information och kunskap som samlats kan komma till gagn för framtida utveckling.

Kommentarer inaktiverade.