Förbättringsresa i grefvens tid

Den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, har nu påbörjat det sista skedet av sitt uppdrag, bland annat genom att hålla fem regionala slutkonferenser.

Malmö var först ut. Jag skrev kort om i min förra blogg om ”halvtidskonferensen”  och efter att nu tagit del av slutkonferensen och bland annat de nio regeringsuppdragen som har initierats under resan måste jag säga att jag är imponerad! Inte för att förbättringsförslagen är väldigt storslagna och revolutionerande utan för att de känns så rätt. 

De väcker hopp om nödvändiga förbättringar som kommer att göra skillnad i det praktiska arbetet.

Under hela den här tiden som Förbättringsresan pågått har Cecilia Grefve lyckats med det hon föresatte sig: att lyssna, lyfta och sätta ljuset på de problem och utmaningar den sociala barn- och ungdomsvården har, dela goda exempel, fånga idéer och tankar.

Det vi nu ser är att detta har mynnat ut i förslag om förbättringar som jag tror att alla vi som arbetar med området i kommunerna känner ligger nära vår verklighet och är möjliga förbättringar som kommer att göra skillnad. Genom upplägget har Förbättringsresan fått genomslag på alla nivåer och många har engagerats i detta viktiga arbete.

Cecilia Grefve avslutade med att säga att det yttersta syftet med uppdraget har varit att driva på utvecklingen. Och även att inspirera och sprida goda exempel, att belysa kommunernas olika faktorer och förutsättningar, fokusera på framgångsfaktorer och lyfta det nationella stödet. Så har också skett!

Slutrapporten kommer i december och lite ödmjukt sa Cecilia att ”det kommer väl inte att bli någon kioskvältare precis”. Säg inte det, vi är väldigt många som kommer att läsa den med stort intresse! Det visar inte minst den långa varma applåd och stående ovationer som avslutade konferensen.

Ha en fortsatt trevlig vecka!

Kommentarer inaktiverade.