Förbättringsarbete för barnens skull!

Efter några år som regional utvecklingsledare för den sociala barn- och ungdomsvården i Norrbotten har jag nu fått möjligheten att arbeta på nationell nivå.

Regeringens nationella samordnare Cecilia Greve har uppdraget att genom dialog med kommunala företrädare och andra aktörer driva på utvecklingen till en social barn- och ungdomsvård med god kvalité där barn och unga får det stöd och den hjälp de behöver. Jag är nu en av personerna i Cecilias team.

Uppdraget avslutas i december. Fem spridningskonferenser landet runt, samråd och dialoger samt en slutrapport ska hinnas med. Det är ett intensivt arbete men fantastiskt givande.

Tänk att få bidra till en bättre social barn- och ungdomsvård. Viktigare arbete kan man inte ha!

One Response to “Förbättringsarbete för barnens skull!”

  1. karin.m.olsson@soderhamn.se' Karin Olsson Söderhamn skriver:

    Toppen Inger att du är med i det viktiga teamet!

Kommentera