Fem punkter för det hållbara ledarskapet

Funderar på hur det moderna ledarskapet behöver se ut för att vara hållbart och anpassat till de förutsättningar och krav som ställs idag på chefer inom socialförvaltningen. Läser några annonser på lediga tjänster som chef inom socialförvaltningen för att få lite inspiration.

Ja, det jag kan konstatera är att kraven på tjänsterna är att man ska hög och bred kompetens och ha många bra egenskaper och färdigheter. Det är helt rätt – för det är den nivå som krävs för att man ska göra ett bra jobb, när man väl har fått tjänsten.

Man ska i grunden arbeta för ett hållbart och långsiktigt perspektiv för att kunna bygga organisationen så att den är trygg, stabil och attraktiv för medarbetare och medborgare.

Hur lätt är det egentligen när det sker saker i verkligheten som kräver snabb omställning åt ett eller annat håll? Nej, inte så enkelt, men vi i socialförvaltningen har bevisat att vi klarar snabba omställningar där alla gör allt för att det ska bli så bra som möjligt! Vem glömmer väl de senaste åren inom integrationsarbetet?

Förutom långsiktighet måste vi vara flexibla och ha en förmåga att situationsanpassa vårt ledarskap, coacha personalen och alltid ha medborgaren i centrum. Vi ska vara bra på att samarbeta, samverka, kommunicera, analysera, målstyra, besluta, planera, åtgärda, förbättra och driva.

Ja utmaningar har vi i vårt arbete.

Men vad är det som kännetecknar ett hållbart ledaskap som gör att man håller över tid och fortfarande känner entusiasm och engagemang för uppdraget och vill stanna i yrket?

I mina funderingar har jag kokat ner det till fem punkter som jag ser är viktiga i ett hållbart ledarskap.

 • Respekt
  Respekt för andra pratas det mycket om men det är viktigt att fundera själv på hur man bär respekten och hur det ger sig uttryck för andra.
 • Skapa trygghet i förändring
  Att våga göra fel är grunden till att våga göra något alls. Rädda organisationer vågar inte utveckla. Man skapar också en trygghet att det är okej att göra fel i arbetsgruppen, den blir mer delaktighet, uppfinningsrik och villig att spränga gränser för att utveckla.
 • Tydligt ledarskap som ger utrymme för andra att växa
  Tydligheten i ledarskap är det som skapar grunden till att andra får utrymme att utveckla sina förmågor och växa i sin roll.
 • Självkännedom
  Att man som chef utvecklar sin självkännedom och har ett öppet sinne för hur man reagerar och agerar skapar en trygghet i chefskapet.
 • Kundorienterad
  För mig är det när vi håller fokus på att arbeta utifrån dem vi är till för som värdegrund och målbild möts.

Inget nytt under solen men bra att ibland få fundera kring ledarskapet och vad vi behöver fokusera på för att hålla kvar chefer i branschen.

Kommentera