Färdplan – Life Science

Nyligen publicerades Färdplanen för Life Science vilket vi också uppmärksammat här på FSS webb.

Sedan några år har jag haft förmånen och förtroendet att sitta i den partssammansatta expertgrupp som ska ge Life Science-kontoret på Näringsdepartementet förslag på vad som kan göras för att förbättra Sveriges möjligheter att återta den absoluta tätposition som Sverige tidigare haft inom detta område.

Det tål att understrykas att Life Science-sektorn alltjämt står för en betydande del av Sveriges exportinkomster och de senaste åren har utvecklingen glädjande nog vänt uppåt efter flera års nedåtgående spiral.

Måndag 2 juli 2018 träffades expertgruppen i Visby för några timmars arbetsmöte. Almedalsveckan gjorde att många redan var på plats och för mig blev det en blixtvisit på ett dygn innan jag åter styrde kosan norrut.

Färdplanen har pekat ut följande fyra områden som vi behöver jobba vidare med (och där nu en handlingsplan ska tas fram):

  1. Nyttiggörande av digitala hälso- och vårddata
  2. Precisionsmedicin – framtidens diagnostik, behandling och bot
  3. Framtidens vård och omsorg – integrering av forskning och innovation
  4. Kompetensförsörjningen

Digitala vårddata

När det gäller digitala vårddata behöver alla intressenter samla sig kring enhetliga nationella tekniska standarder och begrepp. Samtidigt måste vi formulera en lagstiftning som stödjer användandet av dessa data på ett integritetsmässigt säkert sätt.

Du som följt FSS genom åren känner igen dessa frågor. Frågor som föreningen under lång tid lyft i diverse sammanhang (debattartiklar, rundabordssamtal, remissvar, m.m.). Min egen analys är att det tar alldeles för lång tid att komma i mål!

Många goda försök har gjorts men ännu är Sverige en lång bit från en ändamålsenlig nationell struktur som möjliggör att vi drar nytta av den ”skatt” som vi sitter på i Sverige i form av till exempel kvalitetsregister och biobanker.

I detta arbete är såväl region/landsting som kommuner nyckelaktörer och jag menar att vi borde kunna komma överens om att i just detta avseende släppa på det kommunala självstyret och låta staten bestämma hur det ska vara. Min FSS-kollega Jonas Hampus från Falun kommer att finnas med i denna arbetsgrupp.

Precisionsmedicin

Precisionsmedicinen handlar om att tekniken nu hunnit så långt att det går att skräddarsydda behandlingsformer utifrån varje enskild persons unika behov och förutsättningar. Det är bland annat den enorma potentialen som genanalys och högupplösta av­bildningstekniker ger oss som möjliggör denna utveckling.

Framtidens vård och omsorg

Den här arbetsgruppen har jag valt att engagera mig i. Här handlar det om att skapa förutsättningar för att akademi, vårdgivare, företag och patienter/invånare tillsammans kan skapa bättre möjligheter till forskning och utveckling inom Life Science-sektorn. Inte minst potentialen som finns om vi på ett ändamålsenligt sätt kan involvera patienter/invånare i utvecklingen av nya rön kittlar mig!

Genom det som brukar kallas big data finns nu fler möjligheter att hitta orsakssamband på ett helt annat sätt än tidigare: nu kan till exempel även ostrukturerad data bearbetas och leda till nytta och nya upptäckter.

I detta arbete blir även kommunens omsorg och hälso- och sjukvård en viktig aktör. Kommunerna har en roll att spela både i form av forskning och utveckling men även genom att vi kan erbjuda testbäddar för kontrollerade studier av nya behandlingsmetoder.

Kompetensförsörjning

Den sista arbetsgruppen tar sikte på kompetensförsörjningen och där innefattas i dagsläget de akademiska utbildningarna (legitimerad personal).

Framgångsfaktor

En av framgångsfaktorerna med expertgruppen är att den i samma rum samlar i princip alla intressenter för att sektorn ska kunna utvecklas vidare. Tre departement är involverade i arbetet (Högre utbildning och forskning-, Social- och Näringsdepartementet), akademin i form av Karolinska Institutet och Umeå universitet, vårdgivare i form av regioner/landsting och kommuner, Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i gruppen finns också företagsrepresentanter från bland andra Astra Zeneca och Novo Nordisk.

Med en sådan mix finns lösningarna på vad som behöver göras och vem/vilka som behöver genomföra förändringarna i princip alltid i rummet. Det är med andra ord alltid vi i expertgruppen som sitter på lösningen… Sen är frågorna komplexa så det räcker till – men det är i sig något som jag upplever kittlar och attraherar oss alla.

Jag passar avslutningsvis på att önska er alla en riktigt skön sommar.

Allt gott!

Lasse

Kommentarer inaktiverade.