Fält och forskning berikas av att mötas

Just nu pågår antagningen till Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten. Det är Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, som har beviljat medel till forskarskolan. Den är del av forskningsprogrammet om tillämpad välfärd och syftar till att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet har fått uppdraget att genomföra den treåriga satsningen. Forskarskolans inriktning ska svara mot prioriterade kunskapsbehov inom socialtjänsten och ge yrkesverksamma personer i socialtjänsten möjligheten att uppnå en licentiatexamen inom fyra år. Studierna sker på halvfart och resterande tid förväntas medarbetaren jobba vidare i sitt arbete inom socialtjänsten.

Jag tycker det här är efterlängtat, en rejäl satsning som förhoppningsvis leder till att föra fält och forskning närmare varandra. Inom min förvaltning har vi goda erfarenheter av att ha en medarbetare som ingår i en forskarskola som Malmö universitetet drivit sen tidigare. Det har bl.a. förtätat våra kontakter med utbildningsinstitutionerna, inspirerat till olika gemensamma projekt där yrkesverksamma och forskare möts och diskuterar aktuella frågor. En höjd medvetenhet ökar också debattlustan. Flera medarbetare har skrivit en replik på forskaren Clas Levins artikel i Socionomens forskningssupplement nr 6/2018 där han bl. a framhåller att social barnavård i huvudsak styrs av en administrativ logik där akademisk kunskap lyser med sin frånvaro.

Repliken kommer att publiceras så håll utkik! Debatten behövs och jag är övertygad om att dessa möten mellan fält och forskning berikar det sociala arbetet från båda håll.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.