Ett spännande möte

Förra veckan deltog jag som FSS representant i en beredningsgrupp på Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. FSS blev inbjuden att delta i processen att välja vilka forskningsprojekt som skulle få bidrag, som täcker upp till sex års forskning om totalt 72 miljoner kronor.

Bakgrunden är att under våren har Forte utlyst programbidrag till forskning om migration och integration, som bidrar till följande områden:

  • Forskning om migrationens effekter på ekonomi och arbetsmarknad, liksom hur olika delar av samhället kan och bör förändras i takt med att befolkningssammansättningen blir mer etniskt diversifierad.
  • Forskning om integration av nyanlända, vilket kan gälla utbildning, boende, arbetsmarknad och andra centrala samhällssektorer samt mottagning och integration av ensamkommande flyktingbarn.
  • Forskning om mottagningssystemet för asylsökande och hur mottagning och integration kan förbättras.
  • Forskning om attityder och syn på migration och etniska relationer.

Nu var det dags att granska de drygt 20 ansökningarna utifrån vetenskapliga kriterier och samhällsrelevans. Beredningsgruppens bedömning lämnas till Fortes styrelse som fattar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas.

I gruppen ingick flera ledande forskare från olika länder med professor Birgit Pfau Effinger från Faculty of Economics and Social Sciences, Institute of Sociology, University of Hamburg som ordförande. Styrelsen fattar beslut den 17 november.

Det är ett spännade uppdrag.

Spännande att läsa igenom alla ansökningar som vill undersöka och belysa många viktiga frågor inom migration och flyktingområdet.

Spännande att delta i diskussioner med ledande forskare.

Ett spännande möte mellan forskning och praktik.

Spännande att ta del av styrelsens beslut.

Om du inte känner till Fortes arbete gå gärna in på deras hemsida www.forte.se.

Fler möten mellan forskning och praktik i olika sammanhang!

Kommentarer inaktiverade.