Ett jämlikt samhälle är ett rikt samhälle!

För ett antal år sedan hade jag förmånen att få lyssna på ett inspirerande föredrag av Sir Michael Marmot, brittisk professor i epidemiologi.

Det var han som ledde den kommission som på FN:s uppdrag för snart ett decennium sedan tog fram den omtalade rapporten Closing the gap in a generation. Innebörden av titeln är att hälsoskillnaderna i världen skulle kunna utjämnas inom en generation.

En hisnande och inspirerande tanke som nu återupplivas i vår svenska kontext: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47) är den något oformliga titeln på ett i mina ögon väl genomarbetat slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa (under ledning av Olle Holmberg).

Just nu är betänkandet ute på remiss och om ni inte redan har tagit er tid att läsa betänkandet så vill jag verkligen uppmuntra er att göra detta.  Remisstiden går ut den 30 november så det finns med andra ord ”oceaner av tid” att fördjupa sig i förslaget.

Undertecknad uppskattar särskilt att utgångspunkten för hela betänkandet är att levnadsvanor och sjukvårdsinsatser måste kombineras med en betydligt bredare ansats än så om hälsoklyftorna ska minskas. Betänkandet lyfter bland annat fram betydelsen av mer jämlika uppväxtvillkor, kunskaper, arbete och försörjning.

Vidare gillar jag att betänkandet tar sikte på ett brett spektrum av åtgärder både vad gäller innehåll och inriktning men också ett brett spektrum av aktörer pekas ut som medskapare till ett mer jämlikt samhälle. Ytterligare ett plus för att fokus ligger på ett hälsofrämjande perspektiv under hela livsloppet.

Generellt hade jag dock gärna sett mer av ”ska” och mindre av ”bör” även om jag noterar att detta var ett vägval som gjordes av utredningen. I kommande bloggar (har ju lite att ta igen i och med att jag missade att det var ”min tur” redan förra veckan) så återkommer jag till några av förslagen i betänkandet.

Avslutar med att leka lite med ett klassiskt Churchill-citat:

”Sällan har en offentlig utredning innehållit så många goda förslag som, om de genomförs, skulle göra så mycket gott – för så många – på så kort tid!”

Ett jämlikt samhälle ÄR ett rikt samhälle!

Kommentera