En lärorik resa

Med en tydlig målbild och med insatser som riktar sig till stadens medborgare utan att dela in dem i namngivna ”grupper” har kommunledningen i belgiska Mechelen ökat stadens inkludering och trygghet.

För en knapp vecka sedan återvände FSS styrelse från sin årliga planerings- och studieresa. Denna gång hade vi styrt kosan till Bryssel och Mechelen, vilket mina styrelsekollegor redan skrivit om i Integration och demokrati i Bryssel och Från segregation till stolthet. Jag dristar mig ändå till att ge några personliga reflektioner från en väldigt lärorik och lyckad resa.

Stora frågor kräver gemensamt arbete

Studieresan innehöll bland annat ett besök på EU-parlamentet där Anna Hedh (S) hade vänligheten att ge oss en personlig betraktelse av nuvarande läge inom EU inklusive Brexitomröstningen, den olösta flyktingfrågan och det stundande valet till EU-parlamentet.

Hon gav oss även en inblick i hennes särskilda hjärtefrågor där människohandel och jämställdhet varit två huvudområden.

Mötet med Anna Hedh gav mig en ännu större förståelse och respekt för hur viktigt och samtidigt svårt det är att komma överens när det är 28 stater (sannolikt snart 27) som ska känna sig nöjda. Men samtidigt är flyktingfrågan, miljöfrågan och inte minst freds- och säkerhetsfrågor områden som verkligen kräver ett gemensamt arbete, både inom EU och FN-samfundet.

Anna gav i alla fall mig hopp om att EU alltjämt kan bidra till en positiv utveckling även om det ofta tar väldigt lång tid att komma överens, och det som man till slut enas om kan te sig som ett alldeles för litet steg i rätt riktning. Men Annas tes (som jag gärna sällar mig till) är att ett litet steg i rätt riktning ändå är ett steg framåt.

Inkludering och ökad trygghet i Mechelen

Fredagen tillbringade vi i sin helhet i belgiska Mechelen där borgmästaren Bart Somers i 18 år arbetat för inkludering och ökad trygghet i staden.

När han valdes som borgmästare var Mechelen en segregerad, smutsig (”dirty”) stad med hög kriminalitet och dåligt anseende. Därefter har staden målmedvetet och med flera olika angreppssätt – vissa verkligen nytänkande – förändrat bilden och upplevelsen av staden.

Mechelens invånare visar idag upp den högsta tilliten till det politiska styret samtidigt som stoltheten för staden också ligger i topp.

Några av de konkreta insatser som genomförts var:

Sociala insatser

För att motverka etnisk och ekonomisk segregation har Mechelen investerat i de fattigare kvarteren och skapat incitament för medelklassen att bo kvar eller flytta dit.

Det innefattar bland annat att familjer erbjuds nyrenoverade bostäder till kraftigt reducerad hyra i upp till sex år mot att de på fritiden agerar som hjälpresurs och stöd i exempelvis skolor och på ungdomsgårdar. Arbetet har även handlat om att det ska vara rent och snyggt, utan klotter och med hela och välfungerande allmänna miljöer (parker, lekplatser, sportytor, m m).

Skolan

I Belgien väljer barn skola redan vid tre års ålder. Mechelen har, med löften om små klasser och garantier om hög kvalitet, genom samtal mellan kommun- och skolföreträdare och 15–20 medelklassfamiljer, lockat barnfamiljer att aktivt välja en skola närmare hemmet.

Därmed har man valt att placera sina barn i en skola som tidigare varit starkt segregerad, vilket i sin tur lett till ökad etnisk mångfald i skolorna samtidigt som skolornas resultat har förbättrats.

Motverka segregation

Kommunen har i samarbete med lokala föreningar och organisationer arbetat på bred front med att främja integration. Staden erbjuder ekonomisk och praktisk hjälp till skolor och privatpersoner som vill sjösätta olika projekt. Bland annat berättade Bart Somers om en anrik marockansk ungdomsgård som numera har deltagare med många olika nationaliteter.

Nolltolerans mot brott

Mechelen har installerat över 200 övervakningskameror på offentliga platser runtom i staden. Därutöver har man ökat antalet synliga poliser på gatorna. Ingången i dessa åtgärder har varit att kriminalitet och otrygghet alltid drabbar de sköraste medborgarna i en stad och därför måste bekämpas även på ett repressivt sätt.

Viktig framgångsfaktor

Bart Somers menade också att en viktig framgångsfaktor för staden har varit att de slutat rikta insatser och initiativ mot olika grupper av människor (religion, etnicitet, ålder, osv) och i stället hela tiden arbetar för att skapa insatser som riktar sig mot stadens medborgare.

Det som slog mig mest av allt var att borgmästare Somers har en tydlig inre målbild om vart han och kommunen är på väg. Med en tydlig målbild och en långsiktighet i arbetet går det bevisligen att uppnå stora resultat.

Jag är tacksam för ett väldigt inspirerande möte med en lågmäld och samtidigt karismatiskt ledare.

Kommentarer inaktiverade.