Droganvändningen bland unga både ökar och minskar!

I Stockholms län görs en drogvaneundersökning vartannat år. Där frågar vi ungdomar i klass 9 och år 2 på gymnasiet om deras drogvanor. Resultatet från årets undersökning fick vi den här veckan. Glädjande är att andelen som helt avstår alkohol fortsätter att öka, för 9:orna ca 60 % och för 2:orna ca 30 %. Det är också mycket glädjande att allt fler avstår från rökning. I årskurs 9 har andelen som röker sjunkit ner till 14 % för flickor och 9 % för pojkar.

Negativt är att de som dricker, dricker mer än vid föregående undersökning vilket är ett litet trendbrott i förhållande till tidigare undersökningar. Andelen som provat narkotika ligger fortsatt på en hög nivå, 26 % för pojkar och 18 % för flickor. Andelen flickor som provat ökar medan pojkarnas andel minskar något. I förhållande till riket är det nästan dubbelt så många.

När det gäller alla droger konsumeras det mycket mer i de socioekonomiskt starka kommunerna.

Hur får då ungdomarna tag på den alkohol de dricker? Jo, den allra vanligaste ”langaren” av alkohol är kamrater eller kamraters syskon. Men många får också alkohol från någon annan vuxen som köper ut. Negativt är att nästan 20 % säger att de får alkoholen av sina föräldrar eller blir bjudna av sina föräldrar. I år 2 på gymnasiet är det också en relativt stor andel som köper privatimporterad eller smugglad sprit.

I en studie för ett antal år sedan från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning där man frågade man 500 unga alkoholkonsumenter; ”Om du inte fick tag på alkohol genom någon du känner, hur skulle du då göra?” Svaren visade att 64 procent då skulle avstå från att dricka alkohol.

Det tyder på att vi måste intensifiera arbetet för att få föräldrar och unga vuxna att inte ”hjälpa till” med leveransen. En annan viktig del är att droginformatörer, poliser och socialarbetare får fler möjligheter att komma ut till skolorna och informera om riskerna med narkotika och alkohol. Vi behöver också jobba ännu mer med försäljningsställena så att de alltid kollar legitimation vid köp.

Även om trenden, jämfört med tidigare undersökningar, är positiv så är droganvändandet bland våra ungdomar på tok för högt. Därför måste vi fortsätta med det viktiga arbetet att minska droganvändandet till ännu lägre nivåer.

Kommentarer inaktiverade.