Drivkrafter och hemliga drömmar

I måndags inleddes arbetet i Föreningen Sveriges socialchefer på allvar för mig. Vi hade en heldag tillsammans i styrelsen och stakade ut vägen framåt. Hur förblir vi relevanta? Vad vilar vi på för grund? Vad är vår mission? Vad ska vi prioritera och hur ska vi arbeta?

Det blev en intensiv och lustfylld dag där hela styrelsen arbetade tillsammans med prioriteringar och arbetsmetoder inför 2020. Jag kunde inte ha fått en bättre introduktion till styrelsearbetet. Jag imponerades av alla erfarna kollegor i styrelsen, från hela landet, som tillsammans besitter så mycket kompetens, driv och uthållighet.

Att få bidra i arbetet inom föreningen känns fantastiskt och jag är så glad ha fått detta förtroende att driva socialpolitik utifrån våra prioriteringar, vår värdegrund och vår mission. Ordförande Monica Persson återkommer med mer information om styrelsens kommande arbete inom kort. 

Jag funderar på hur jag hamnat här, i riksstyrelsen för FSS. Vilka är mina drivkrafter? I en lära känna-övning under dagen fick vi berätta för varandra om hemliga drömmar.

Jag har tidigare drömt om att bli politiker och arbeta för jämlikhet, jämställdhet, hållbarhet och god hälsa för alla. Jag har dock haft svårt att hitta rätt parti och det hela slutar alltid på samma sätt; jag kommer fram till att jag gör bäst nytta som tjänsteman. Jag vill påverka. Jag vill förändra. Jag vill göra bättre.

Jag vill att socialtjänstens frågor ska få utrymme och att vår profession ska märkas. Jag vet att det som görs i ena änden påverkar i andra änden.

Det är nog därför jag är här, i en politiskt oberoende förening med en mission och en värdegrund som jag bottnar i. Utifrån riksstyrelsen kan jag tillsammans med mina styrelsekollegor bedriva socialpolitik med professionen och kunskapen som bas.

Personligen ser jag att vi inom socialtjänsten behöver förutsättningar för att arbeta hållbart och långsiktigt, investera och förebygga, vara proaktiva i stället för reaktiva. Helhetssyn, samarbete och samordning är självklara faktorer för att vi på bästa sätt ska kunna ta tillvara samhällets resurser.

Med örat mot marken ska vi involvera dem som har behov av vår socialtjänst i sin utveckling, och samtidigt göra socialtjänsten tillgänglig och relevant för dem. Hjälper det vi gör? Vi behöver ständigt jobba med förändringar och vara i takt med samtiden. Vi behöver lyfta upp sådant som inte fungerar och bidra till lösningar på olika nivåer och här tänker jag att FSS är en förening som verkligen kan bidra.

Som ledare behöver vi skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare så att de kan göra ett gott jobb, känna meningsfullhet och att de liksom jag känner en stolthet över att få jobba i socialtjänsten.

Kommentarer inaktiverade.