Falun: Aktuell vägledning och information med digitala verktyg

#digitalvardochomsorg.se: I Falun har en app utformats för att få ut aktuell vägledning och information om arbetet kring covid-19 direkt i telefonen till all personal inom socialtjänsten.

De senaste veckorna har det jobbats intensivt för att få den nya appen klar – nu finns den för användning för alla medarbetare!

Mobilen viktigt arbetsredskap

Mobiltelefonen är sedan tio år tillbaka ett viktigt arbetsredskap för så gott som alla Faluns medarbetare inom vård och omsorg. I den finns all planering och dokumentation för arbetet. Genom appen ”Vård och omsorg i Falu kommun” får medarbetarna nu tillgång till aktuell information och vägledning för sitt arbete i allmänhet och omkring covid-19 i synnerhet.

Det är många medarbetare som jobbar själva i hemmet hos kunder och då är det viktigt att ha kvalitetssäkrad information lättillgänglig och inte behöva leta efter den.

Dygnet runt-verksamhet kräver lättillgänglig info

Förvaltningens verksamhet pågår dygnet runt och det är oerhört viktigt att informationen finns lättillgänglig även om man befinner sig i ett område utan mobiltelefontäckning.

Rätt information som är lättillgänglig och oberoende av tid och plats skapar trygghet och säkerhet i arbetet och det här är ett enkelt exempel som visar på de möjligheter som digitaliseringen ger.

För mer information, kontakta

Jonas Hampus, sektionschef Omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun, jonas.hampus@falun.se, 023-827 04