RISE-samarbete

Den kris som samhället upplever till följd av covid-19-pandemin ställer krav på att snabbt nå fram till nya lösningar för att klara utmaningarna i välfärden. Under våren har digitaliseringens möjligheter använts på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett – smart, modigt och innovativt. Det vill vi ta tillvara och utveckla vidare.

Länkar till exempel och lärdomar hittar du längst ned på den här sidan, och i menyn Digitalisering. De uppdateras kontinuerligt.

digitalvardochomsorg.se

För att vara med och sprida lärdomar som görs för att lösa pandemirelaterade problem inom socialtjänst, vård och omsorg, har forskningsinstitutet RISE bjudit in FSS till ett samarbete med en rad myndigheter och organisationer som alla arbetar med att lyfta digitaliseringens möjligheter.

Samarbetet manifesteras genom webbplatsen digitalvardochomsorg.se (öppnar 14 maj 2020) där vägar till erfarenheter, forskning och kunskap samlas.

FSS-medlemmar gör skillnad genom att dela med sig

FSS ser fram emot att vara med och sprida de erfarenheter och lärdomar som görs i krisens spår.

I vår Linkedin-grupp ”FSS bidrag till digitalvardochomsorg.se” kan du både dela med dig av och ta del av lärdomar och goda exempel. Inlägg som görs i gruppen syns enbart för gruppens medlemmar. Skriv, fota eller filma och berätta hur ni har gjort i just din kommun – på så sätt kan du hjälpa kollegorna i en annan kommun att klara liknande utmaningar.

Allt handlar inte alltid om digitaliseringens möjligheter och tillämpning men vi kommer successivt att lyfta fram exempel på tillämpningar och tester inom digitaliseringsområdet som har gjorts, som pågår och som kommer att göras.

Så här bidrar du

Gå med i vår Linkedingrupp FSS bidrag till digitalvardochomsorg.se!

Du kan också maila ditt bidrag till oss på digitalisering@socialchefer.se.

Webbplatsen för samordning och kommunikation kring digitala verktyg för kommunal vård och omsorg, öppnas 14 maj 2020: digitalvardochomsorg.se

>> Länkar till exempel och lärdomar

Falun: Aktuell vägledning och information med digitala verktyg