RISE-samarbete

Den kris som samhället upplever till följd av covid-19-pandemin ställer krav på att snabbt nå fram till nya lösningar för att klara välfärdens utmaningar. Under våren har digitaliseringens möjligheter använts på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett – smart, modigt och innovativt. Det vill FSS ta tillvara och utveckla.

Länkar till exempel och lärdomar hittar du längst ned på den här sidan. De uppdateras kontinuerligt.

digitalvardochomsorg.se, en portal för inspiration och samverkan

När pandemin slog till ställdes vård och omsorg i Sverige inför utmaningen att snabbt ställa om och digitalisera sin verksamhet. I samverkan med FSS med flera organisationer och myndigheter lanserade RISE rekordsnabbt webbplatsen digitalvardochomsorg.se.

Syftet med webbplatsen är att samla kunskap kring digitalisering av vård och omsorg för att stötta kommunerna i digitaliseringsarbetet.

Webbplatsen erbjuder konkret stöd till socialtjänsten i form av digitala verktyg och checklistor, den är även en källa till inspiration och en arena för samverkan mellan olika aktörer inom vård och omsorg. Platsen ska ge kommunerna stöd i deras digitaliseringsarbete och fungera som en kompass och samlingsplats för relevant information. Om man går in på sidan en gång i veckan har man bra koll på vad som är på gång och vad man behöver tänka på.

Så här bidrar du

  1. Gå med i vår Linkedingrupp FSS bidrag till digitalvardochomsorg.se. I gruppen kan du både dela med dig av och ta del av lärdomar och goda exempel. Det som publiceras i Linkedingruppen syns enbart för den gruppens medlemmar. Passa på att ställa frågor och få tips!
    Du kan också maila ditt bidrag till oss på info@socialchefer.se.
  2. De bidrag som vi får tillåtelse att publicera öppet läggs på den här sidan, som digitalvardochomsorg.se i sin tur länkar till.

>> Länkar till exempel och lärdomar

Falun: Aktuell vägledning och information med digitala verktyg