Digitalisering

Den kris som samhället upplever till följd av covid-19-pandemin ställer krav på att snabbt nå fram till nya lösningar för att klara utmaningarna i välfärden. Under våren har digitaliseringens möjligheter använts på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett – smart, modigt och innovativt. Det vill vi ta tillvara och utveckla vidare.

Länkar till exempel och lärdomar hittar du i menyn Digitalisering, under RISE-samarbete. De uppdateras kontinuerligt.