Dialog för utveckling.

En väl fungerande dialog med dem som vi arbetar för inom välfärden är absolut nödvändig för att få en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Inte minst i tider där de ekonomiska och resursmässiga utmaningarna ökar.

För ett par veckor sedan hade jag det första mötet med en grupp representanter för seniorer i kommunen. Dom ville vara med och utveckla tillämpningen av välfärdsteknik i dialog med våra verksamheter.
Expertgruppen, som vi enades om att kalla rådet, ska vara ett råd där vi kan ha en levande och fortlöpande dialog om välfärdstekniken. Vi ska diskutera hur vi bäst kan få välfärdstekniken tillämpad och utvecklad i bred mening.

Det var ett otroligt stort engagemang och intresse från expertgruppens medlemmar. Det gör att jag idag tror att vi tillsammans kommer att kunna göra stor skillnad. Det är tillsammans med dem vi finns till för som vi ska utvecklar verksamheten och bygger framtidens välfärd.

I juryarbetet med att utse årets e-hälsokommun så har jag fått se många goda exempel.  En fungerande dialog och delaktighet i utvecklingsarbetet är ett vinnande koncept. Det har inspirerat mig och jag tror att det är många kommuner som också bör låta sig inspireras av t.ex. Hammarö, Eskilstuna, Kramfors, Östersund eller Karlskrona.

Det dock inte endast i dialog med dem vi är till för som välfärden utvecklas. FSS , som vill vara Sveriges mest professionella och efterfrågade röst i utvecklingen av morgondagens välfärd, har en fortlöpande dialog med statliga myndigheter, organisationer och företag inom välfärdsområdet såväl nationellt som internationellt. Vi träffar också pågående statliga utredningar kontinuerligt och svarar ofta på olika remisser.

Den här veckan träffar t.ex.  FSS medlemmar från Stockholmsregionen och norrut utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen. Utredningen, som av utredaren Peter Larsson har döpts till ”Teknik i människans tjänst” vill nu höra vad FSS medlemmar anser om vad som behöver göras för att välfärdsteknikens möjligheter ska kunna tas tillvara och utvecklas. Har du något inspel i frågan som du vill att jag ska ta med i den dialogen så lämna gärna din synpunkt här.

Kommentarer inaktiverade.