Det viktigaste som finns

(Från 2014-03-05)
Att jobba inom socialtjänsten är bland det viktigaste man kan göra. Vi lägger grunden för ett fungerande samhälle där våra insatser gör att alla kan få chansen till att bidra.

I en kommun finns det många olika områden som ska skötas. För det mesta är det byggnader, arenor och infrastruktur och säkert ett och annat köpcenter som lyfts till skyarna medialt.

Våra verksamheter lyfts också med jämna mellanrum, dock endast när något av mindre positiv karaktär har hänt. Här har vi en uppgift som chefer och anställda inom socialtjänsten att peppa oss, att inte låta oss nedslås när den negativa mediavinden blåser. För här kommer min poäng; det är vi som gör att samhället kan fortsätta utvecklas, att dess invånare ges möjlighet, trots svårigheter, att komma tillbaka, att ges en andra chans. Att barn och äldre har rättigheter och ett skydd som garanterar en skälig levnadsnivå. Utan vårt arbete och engagemang skulle alla byggnader, monument, arenor och köpcentra inte vara något värt.

Därför konstaterar jag; vårt arbete är det viktigaste som finns!

Kommentarer inaktiverade.