Det oväntade, bredden och ramen

En dag förra veckan hände det någonting på jobbet som jag aldrig varit med om förut. Händelsen hanterades med en sammansättning av kunskap, erfarenhet, förnuft och kreativitet. Det fick mig att reflektera, efter drygt 40 år i branschen socialt arbete, hur det fortfarande uppstår situationer och företeelser som är unika och där det inte är tillräckligt med enbart erfarenhet för att hitta en lösning. Det krävs även kreativitet, mod och flexibilitet.

Det är kanske det här som är en del av tjusningen, en del av anledningen att så många är kvar och att det inte enbart är en fråga om ”vart har alla socialarbetare tagit vägen”!

Det oväntade och bredden är det som fortfarande fascinerar mig. Bredden var verkligen på dagordningen förra veckan när vår länsövergripande samverkansgrupp träffades. Socialtjänsten och hälso- och sjukvård möttes för att skapa samordnade ageranden med brukarnyttan i fokus. Sårbehandlingsprocess, patientsäkerhetsdialog, färdtjänstintyg, personligt ombud, välfärdsteknologi, regionala samverkans- och stödstrukturer var bara några av saker som fanns på dagordningen.

Och senare samma natt: En serie sms under de tidiga morgontimmarna. Det brinner i en byggnad, några närliggande fastigheter är hotade. Räddningstjänsten är på plats och bekämpar elden. Med några meters marginal kunde vi avblåsa behov av ett POSOM-ingripande.

Och sedan var det dags att delta som FSS representant i en dialog med socialdepartementet om översynen på socialtjänstlagen. Vi lägger fram FSS synpunkter om behovet att se över många delar i den över 30 år gamla lagstiftningen. Ska socialtjänstlagen täcka alla målgrupper? Hur får vi till ett regelverk som är möjligt för kommunala myndighetsutövare att följa? Hur ska socialtjänstlagen se ut i förhållande till andra lagar, t.ex. LSS och arbetsmiljölagstiftningen? Ska vissa beslut fortfarande fattas av lekman? Hur ska relationen mellan profession och politik se ut i kommunala sammanhang? Vilka stödinsatser kan genomföras utan biståndsbeslut?

Dessa var bara några frågeställningar som lyftes.

Lagen som styr och är vår ”inramning” inom socialtjänsten ska ses över. Resan har påbörjats!

Kommentarer inaktiverade.