Det är inte mitt ansvar

Hur ofta hör vi inte oss själva och andra säga ”Det är inte mitt ansvar”?

Vad vi kanske inte tänker på är att det är en rest från industrialiseringens behov av att dela upp ansvar och befogenheter i olika enheter med tydliga gränser. Nu står vi inför ett paradigmskifte. Där vi som arbetar i kompetensintensiva tjänstesektorer måste skapa relationer, foga samman och samverka.

Det i sig skapar nya utmaningar. Mats Tyrstrup (organisationsforskare på Handelshögskolan) gör en intressant beskrivning av vad vi står inför i den här videon (11 minuter in) https://www.youtube.com/watch?v=TcRBTkaYMsQ&feature=share

Enligt Tyrstrup behöver vi medarbetare som agerar och löser saker tillsammans, trots kanske avsaknad av både mandat och resurser. För att klara det krävs medarbetare som har integritet och patos.

Konkurrensen om människors tid, energi och uppmärksamhet ökar och ledarskap behöver utövas mellan aktörer snarare än över enheter. Hur organiserar vi framtidens socialtjänst för att möta dessa utmaningar?

Kommentarer inaktiverade.