Den viktiga och värdefulla vikarien.

Det kan vara lätt att förledas tro att den viktigaste och värdefullaste vikarien på vår jord är ”Vicarius filii dei”. Det vill säga påven, som vikarierar för Guds son sedan ett par tusen år tillbaka.

Nej, jag vill nog hävda att några av de mest värdefulla vikarierna står att finna bland alla dom som, mer eller mindre förberedda, tar chansen och ser utmaningen i att göra en insats inom vård och omsorg såväl nu under sommaren som under resten av året.

Vikarien viktig för arbetshälsan

Kanske är de viktigast nu under sommaren. (En sommar som kanske har varit den varmaste och torraste sedan påven tillträdde sitt vikariat?) Vikarien ger alla som är fast anställda en nödvändig och värdefull möjlighet till återhämtning och vila. Ett arbete inom socialtjänstens olika grenar är ett mycket krävande och utmanande arbete både fysiskt och psykiskt. Vilan som semestern innebär kanske ska ses som en av de viktigare faktorerna för ett hållbart arbetsliv! Tillgång till vikarier i det här sammanhanget är i alla avseenden mycket viktigt.

Vikarien viktig i verksamhetsutvecklingen

För verksamhetsutvecklingen och för att säkra den framtida kompetensförsörjningen så finns en hel del att hämta från vikarien. Hen är en värdefull tillgång som vi behöver värna och lyssna på.

När någon som aldrig har arbetat inom socialtjänsten kommer in i vår verksamhet så får vi helt nya ögon på hur vi fungerar. De synpunkter och ibland ifrågasättanden som vikarierna kan ge är unika och ofta väldigt innovativa.

Här har chefer chansen att få viktiga bidrag till vad som kan utvecklas och förbättras i verksamheten. Passa på och ta möjligheten att fråga ett urval av de vikarier som arbetat i din verksamhet hur dom tycker att det fungerat! Här finns chans att göra fynd!

Vikarien visar vägen

För att vi ska fortsätta klara framtidens utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen så behöver vikariens upplevelse av vår verksamhet och av oss som arbetsgivare fångas upp och tas till vara.

På insändarsidorna finns idag en rad vittnesmål om hur illa det upplevs att arbeta inom bl.a. vården och omsorgen. Men jag vet att det finns mångdubbelt av berättelser från vikarier som har  arbetat hos oss den här sommaren och som upptäckt att det här är det bästa jobb som finns.  Vittnesmål kommer t.ex. fram om att hen har växt som människa och funnit meningsfullhet i arbetet.

Det är dessa berättelser, om och från de viktiga och värdefulla vikarierna, som vi behöver sprida och tala mer om och som kan frälsa oss från en svartmålad nutid och en osäker framtid.

Kommentarer inaktiverade.