Delat ledarskap – ett sätt att skapa hållbarhet

Det är svårt att rekrytera chefer på olika nivåer och inom alla socialtjänstens verksamheter. Det är en tuff utmaning att idag jobba som chef, kanske framförallt som första linjens chef. Möjligheten till att både få stöd och ge stöd är ofta begränsad. Administrationen tar över tiden.

Jag har haft förmånen att en period jobba i ett delat ledarskap och upplevde det som mycket positivt. När jag nu återigen arbetar i ett traditionellt chefsuppdrag, inser jag dessutom att åren som jag arbetat i ett delat ledarskap utvecklat mig som chef.

Det som jag ser som de stora styrkorna med delat ledarskap är att besluten blir mer genomtänkta. Styrningen blir tydligare och mer förutsägbar för personalen. Jag inte kan fatta beslut spontant i korridoren, utan jag behöver stämma med min kollega. Idag använder jag samma metod för att få möjlighet att tänka efter. När mer obekväma beslut skulle genomföras, kunde vi på ett tydligare sätt hålla linjen, eftersom vi var sampratade.

Det delade ledarskapet kräver en lojalitet. Det hade inte fungerat om vi hade konkurrerat med varandra och det finns flera likheter med hur man bör förhålla sig som föräldrapar.

Jag tror att nya former av ledarskap skulle kunna göra enhetschefsuppdraget mer attraktivt och minska omsättningen på chefer. Det behöver inte kosta mer, eftersom arbetsgruppen kan vara större. Ett annat alternativ är att ta bort mellanledet 1:e socialsekreterare eller metodhandledare, som finns i många kommuner.

För något år sedan fick jag även frågan från två enhetschefer, som arbetade med myndighetsutövning, om de kunde få slå ihop sina enheter och dela ledarskapet. Utifrån min erfarenhet så tyckte jag att det var spännande att pröva denna form av ledarskap på första linjens chefer. Efter något år kunde jag summera deras delade ledarskap med att det lett till mer tillgängliga chefer och minskad personalomsättning på enheten.

Jag vill verkligen slå ett slag för att tänka nytt när det gäller ledarskap inom socialtjänsten, och då är det delade ledarskapet en möjlighet.

Jag vet att 1 + 1 = 3.

Kommentarer inaktiverade.