Dålig ekonomi en hälsorisk

Nyss hemkommen från ytterligare inspel på Konsumentverkets samverkansråd. En viktig diskussion var, vad betyder det att vara överskuldsatt egentligen? Är detta någon som vi alla förstår? Såklart inte.

Överskuldsättning, vad är det?

Överskuldsättning innebär skulder i en omfattning som man kanske inte kan komma tillrätta med. I och med den senaste lagändringen kring skuldsanering har antalet ansökningar om skuldsanering ökat kraftigt, vilket också vad intentionen. Detta innebär också väntetider hos våra budget- och skuldrådgivare. Antalet personer som provar att göra en ny ansökan efter ett tidigare avslag har också ökat kraftigt.

Under projektets gång har flera resonerat kring hälsorisker kopplade till dålig ekonomi. Mer forskning har kommit fram som pekar på många och allvarliga risker för en försämrad hälsa om man lever i en ekonomiskt ansträngd situation. Säkert inga nyheter för oss socialchefer men nu underbyggs teorierna med allt mer forskning.

Därför känns det klokt att Konsumentverkets projekt, eller den slutgiltiga formuleringen kring vad man vill åstadkomma, troligtvis kommer att gå under namnet ”Hur mår din ekonomi?”.

En del av mötet hade Försäkringskassan till sitt förfogande då de kämpar med att komma tillrätta med sena återkrav och felaktiga utbetalningar. Nya system är på ingång så man räknar med att situationen väsentligen skall förbättras i dessa avseenden.

Finansinspektionen berättade om sitt arbete med ny lagstiftning. Målet är att ändra förutsättningar och beteende hos de företag och låneinstitut som har de högsta räntorna och avgifterna, och samtidigt de dunklaste villkoren. Det låter som att mycket bra är på gång. Men det är en svår och ojämn kamp mot ständigt nya knep för att locka in människor i oanständiga villkor.

Att läsa det finstilta har aldrig varit viktigare än nu.

Kommentarer inaktiverade.