Dags att yttra sig över förslaget om sänkta schabloner

Nästa vecka går tiden ut för att alla kommuner skall kunna yttra sig över förslaget om sänkta schabloner för mottagandet av asylsökande barn och ungdomar. Man behöver inte vara utsedd som remisskommun för att yttra sig.

Redan nu har vi ju problem då ersättningen per dygn är långt under de marknadspriser som utvecklade sig under hösten för ett dygn på ett hem för vård och boende. Tidigare gick en del av kostnaden till att återsöka men det togs bort. Många, till priset sett, oskäliga placeringar gjordes då läget var akut varje dag och tillgången på platser mycket begränsad. Själva byggde vi upp egna verksamheter och hade då socialtjänstlagens bestämmelser, kvalitet i barn och ungdomsvården, samt IVO:s  tillsynsbeslut framför ögonen. Socialtjänsten på många håll i landet har fortfarande fullt upp med att bedöma och fatta beslut kring de underåriga som kom i höstas och vintras. För oss är det verkligen inte över. Mängder av problem kvarstår att lösa.

Farhågor som brist på resurser och undanträngningseffekter står högt på listan över det man kan oroa sig för. Storleken på ersättningen från staten är av stor betydelse och i vad man än bestämmer så behöver det finnas övergångsbestämmelser då många av oss sitter fast i längre avtal. En del ungdomar har rotat sig på ett sådant sätt att det känns omöjligt att flytta på dem, särskilt om det ska ske utifrån kostnadens skull.

En väldigt viktig fråga är att få en gemensam syn på vad socialtjänsten har att fatta beslut om med det enskilda barnets behov i centrum och vilka placeringsalternativ som då behöver finnas på ett differentierat ”smörgåsbord”. För så ser det ut; Dessa barn och ungdomar har väldigt skiftande behov och då kan vi inte styra in alla i en och samma vårdform som nu då alla måste bedömas ha behov av vård på hem för vård och boende eller familjehem. Önskvärt vore ett ersättningssystem som vilar på det enskilda barnets behov och som ger möjligheter att bibehålla en god kvalitet i vården.

SKL har nyss publicerat sitt svar på remissen som går att ta del av på deras hemsida.

Kommentarer inaktiverade.