Chefsskap och framgång

I det här blogginlägget skulle jag vilja ge lite olika ingångar på vad som kan skapa framgång i chefskapet. Ett perspektiv är att du som chef behöver ha fokus på resultat, relation och förändring för att vara framgångsrik i ditt ledarskap. Det betyder att du måste säkerställa att verksamheten gör rätt saker, når mål, säkerställa att personalen känner sig lyssnade på och känner delaktighet, får använda sin kompetens på rätt sätt och att du har fokus på förändringsledning.

Ett annat perspektiv på chefens roll är att det är i förtroendet, ansvarstagandet och resultat som chefen mäts. Vilken del som är störst beror till stor del på på vilken nivå chefen finns. I den högre chefsrollen spelar det ingen roll om exempelvis en socialchef tar stort ansvar och gör lysande resultat om socialchefens chef eller nämnd inte känner förtroende för socialchefen. Om man som chef lyckas arbeta med relation, nå resultat och visa på stort ansvarstagande växer förtroendet och i och med det också handlingsutrymmet. Det finns då mer utrymme för att inte lyckas än om förtroendet är lågt då utrymmet för att misslyckas krymper rejält.

Relation och produktionsfokus blir på så vis viktigt. Som chef är du helt beroende av goda relationer för att kunna göra ditt jobb, både internt och externt.

Ett ytterligare perspektiv på ett viktigt fokus i chefskapet är kommunikation. Ett av chefernas mest användbara verktyg är kommunikation. Som chefer behöver vi fundera över vilka berättelser vi vill skapa om ledarskapet, om organisationen och det vi gör. Kommunikationen är en förutsättning för organisationens måluppfyllelse och framgång. Alla i en organisation är organisationens kommunikatörer. Det gör att chefer behöver säkerställa att tillräcklig kompetens finns hur vi som chefer kommunicerar på alla nivåer för att ge alla medarbetare verktyg i hur vi pratar om exempelvis organisationens värde eller resultat. Berättelser om chefer, medarbetare, enheter, resultat eller organisationen blir lätt sanningar som människor börjar agera utifrån.

Det finns inget enkelt svar i hur man når framgång som chef. Det är inte enkelt att vara chef. Det är inget lätt jobb. Det är utmanande, spännande, utvecklande och ruskigt roligt att vara chef. Ett svårt och roligt arbete helt enkelt där i stort sett alla har synpunkter på hur chefen ska agera men bara en bråkdel av alla får själva möjlighet att prova göra jobbet.

Vi är några få utvalda. Grattis, du är en av dem!

Kommentarer inaktiverade.