Bygger ut och bygger klokt

(Från 2014-11-28)
Idag har jag suttit på byggmöte för flera boenden som ska tas i drift nästa år för asylsökande ensamkommande barn. Vi gör vårt bästa för att leva upp till fördelningstalet som vi fått från länsstyrelsen men det är en stor utmaning som ställer stora krav på oss att tänka om och tänka nytt för att säkra en trygg och bra start för barnen här i Sverige.

Vi strävar efter att skapa boende av hög klass som säkrar barnens självbestämmande och integritet. Samtidigt lever vi med verkligheten att det råder bostadsbrist i Stockholm – och i många andra delar av landet.

Vi måste använda de ytor vi har till förfogande på ett klokt sätt och balansera det mot ungdomarnas önskemål om deras boendesituation.

Jag önskar att vi kunde ha en konstruktiv dialog tillsammans med Socialstyrelsen och IVO om vilka krav som ställs på boendenas utformning.

Vi har idag många barn som t.ex. vill dela rum eftersom de har aldrig haft eget rum tidigare. Sedan finns det självklart ett stort antal som önskar egna rum. Om vi ska kunna ta emot så många som möjligt och samtidigt lyssna på det barnen vill så måste vi vara beredda på flexibla lösningar i våra boenden.

De normer som har skapats för HVB skulle med fördel ses över utifrån de målgrupper som vi tar emot som ensamkommande utan att vi riskerar barnens självbestämmande och integritet.

Kommentera