Bygga murar eller broar?

Försöker – med minst sagt blandat framgång – hämta mig från resultatet i USA-valet. Vågade inte ens vara uppe och följa valvakan eftersom jag,  ju närmare valdagen vi kom, blev alltmer oroad över hur det skulle gå.

Ska inte försöka mig på att analysera eller förklara varför det gick som det gick. Det finns så många andra kloka personer som gjort detta de senaste dagarna.

Däremot tänker jag med obruten kraft fortsätta att efter bästa förmåga agera brobyggare (jämför med D .J. Trumps murar) i alla möten med medborgare som behöver vårt stöd, vård eller omsorg. Med en dåres envishet så hävdar jag att det finns oändligt mycket gott i oss människor och då blir mitt bidrag i denna oroliga tid att stå upp för värdeord som ”alla människors lika värde”.

Det handlar givetvis om mina egna möten med medborgare men lika viktiga är mina möten med kollegor, medarbetare och samarbetspartners.

Vi har alla ett ansvar hur vi bemöter varandra och som chef för många medarbetare så har jag ett extra stort ansvar att vara ett föredöme och återkommande påminna organisationen om vårt viktiga uppdrag:

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. (Socialtjänstlagens portalparagraf)

… eller …

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. (Artikel nr 1 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter)

De håller än – eller hur?

… och vi inom socialtjänsten kan med rak rygg stå upp för dessa värden varje dag och i varje möte. Det är något att vara stolt för och värna och vårda efter bästa förmåga

Kommentera