Bygg billigt – det går och är nödvändigt!

Efter de att ha lyssnat till de olika politiska debatterna och att decemberöverenskommelsen brutits – ser det ut som om svensk politik drivs mot nya samarbetsmönster – dvs en uppluckring av blockpolitiken.

Debatt efter debatt handlar om flyktingkrisen, bristen på bostäder samt fler jobb.

I samband med Socialchefsdagarna i Norrköping lyssnade vi till Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH Stockholm. Han menar – vilket jag tror alla socialchefer håller med om – att det byggts alldeles för få bostäder som är lite enklare och billigare lägenheter som personer utan stabil/stark ekonomi kan ta del av.

För de som önskar ”sätta bo” blir det allt tuffare. Bristen på bostäder för unga och nyanlända sprider sig i Sverige och är nu ett faktum i tre av fyra kommuner, visar en enkät från Boverket. Till exempel finns det idag 353.000 unga vuxna som vill ha eget boende men som saknar det, enligt en annan färsk rapport från Hyresgästföreningen. I förlängningen kan det påverka deras karriär och framtidstro.

Från flera håll ställs krav på att byggtakten måste öka. Både Hyresgästföreningen och Hans Lind säger att staten måste gå in och ta ett större ansvar. Lind trycker även på att man måste agera snabbt så att rätt sorters bostäder byggs – att kommuner satsar på att bygga fler och enklare lägenheter även i mindre attraktiva områden, så att hyrorna inte blir för höga.

Hans Lind menar att man har byggt för lite och för få lägenheter som är enklare och billigare. Han brukar likna det vid att det saknas ett H&M eller Dressman på bostadsmarknaden. Standardproduktion som är billig men av okej kvalitet.

Bygg billigt – det går och är nödvändigt! Om inte bostadsbyggandet tar bättre fart, och om befolkningsökningen fortsätter, är det mest sannolikt att det kommer bli ännu svårare för unga och nyanlända att komma in på bostadsmarknaden. Titta gärna på Hans Linds föreläsning som du hittar på Socialchefsdagarnas egen kanal på Youtube, eller läs anteckningar från hans föreläsning på socialchefsdagarna.se.

Kommentera