Bostad åt alla

(Från 2015-04-02)
Vi sitter alla runt om i Sveriges kommuner och är mer eller mindre frustrerade över avsaknaden på bostäder åt personer som vi inom socialtjänsten kommer i kontakt med.

I min hemkommun Nacka har vi precis genomfört en kartläggning över hur många personer som utifrån socialstyrelsens fyra kriterier är hemlösa. Siffrorna vi får fram visar att vi har alltför många personer som bor på ett mycket provisoriskt sätt. Förutom några hundra vuxna finns ett relativt stort antal barn.

Vårt stora dilemma är att vi i hela Stockholmsregionen byggt alltför få lägenheter. Jag hörde precis på nyheterna att någon pratade om att vi måste få till ett nytt miljonprogram.

Hur det än är med den saken så måste i alla fall vi i vår kommun jobba på många fronter för att lösa situationen. Vi är precis i slutskedet med ett arbete att ta fram strategi och handlingsplaner för att förbättra situationen för dom som idag är ”hemlösa”.  Glädjande i min kommun är att vi nu får ett stort gensvar i den stora utbyggnad vi nu planerar. Vi ska under 15 års tid bygga 15000 lägenheter.

I det första lite större planarbetet som tagits fram har vi fått in att 5 % av hyreslägenheterna ska upplåtas åt socialtjänstens målgrupper. Så även om dagssituationen inte är bra så ser jag ändå hoppfullt på framtiden.

Förutom att bygga lägenheter så har vi också ett stort jobb att göra med att skapa ett bättre samarbete med alla våra hyresvärdar så att dom kan känna sig trygga med att lämna lägenheter till våra målgrupper eller/och till oss i kommunen. Det måste också planmässigt bli mycket enklare för oss att skapa ”tillfälliga” boendelösningar som kan fungera bra under 5-10 år. Ytterligare ett stort antal åtgärder finns med i handlingsplanen.

Men lika viktigt som arbetet i vår egen kommun är, är att alla kommuner i vår region också bygger mycket mer och jobbar med att finna lösningar för sina medborgare.

Kommentera