Barnet som kunskapskälla, BASK

(Från 2014-05-19)
I den evidensbaserade praktiken utgör ”brukaren” en av de tre kunskapskällorna. Det pågår utvecklingsarbete kring detta runt om i Sverige. Men det finns bara ett fåtal dokumenterade metoder och modeller för barns brukarmedverkan i socialtjänsten och antalet studier och utvärderingar på området är ytterst begränsat.

För att sätta fokus på barnet som sakkunnig informant källa har ett nätverk startat med forskare och praktiker i de fyra nordligaste länen. Nätverket, BASK, Barnet som kunskapskälla, ska vara ett forum med syftet att tillsammans sprida och utveckla kunskap om hur utsatta barns röster kan stärkas och tas tillvara som en kunskapskälla i utvecklandet av en evidensbaserad praktik i socialt arbete och angränsande områden. Det är verkligen spännande att få vara med i nätverket. Jag har stora förhoppningar om att vi ska bidra till att hitta sätt att använda barns röster i arbetet att utveckla våra verksamheter!

Kommentarer inaktiverade.