Att öka oddsen för att motverka våldet

Hade önskat att jag kunde ha skrivit en helt annan blogg än den här. Tyvärr blev dödsskjutningarna i Malmö det som kom att  dominera dagen.

Att unga människor redan som barn rekryteras in i en brottslighet där våld är en kultur och en del av deras vardag är något som vi nog alla är överens om måste motverkas. Av forskningen vet vi att unga marginaliserade pojkar i våra mest utsatta områden löper störst risk för att bli indragna och fastna i en kriminell livsstil.

Det är hemskt att unga människor söker sig till kriminella och våldsamma miljöer och det är sorgligt så länge vi andra i samhället inte lyckas förhindra det.

Rädslan får inte styra oss åt fel håll

Tyvärr utlöser den här typen av brott, som sker mitt ibland oss medborgare en rädsla som tyvärr ibland enbart tar sig uttryck i rop på att ”andra gör fel”, ”någon annan” (vem det nu är!) ”måste göra något” och ”mer straff måste till!”.

Den här typen av debatter hörs ibland högst även om kunskaperna inom området visar på att ungdomskriminalitet är ett samhällsproblem som inte enbart kan lösas med repressiva åtgärder.

Så just därför får vi inte låta rädslan styra oss åt fel håll. Tvärtom måste vi alla bidra och arbeta gemensamt för att förhindra att ungdomar rekryteras till en kriminell livsstil.

”Vi alla” måste vara ungdomarna själva, föräldrar, skolor, fritidsgårdar, idrottsklubbar och organisationer, sociala instanser, poliser och övriga som befinner sig på alla de platser där barn och unga finns.

Tillit tillsammans

Vi måste gå samman i en tro på att det som vi inte kan lösa själva har vi större chans att lösa tillsammans med andra. Vad kan det annars finnas för motkraft mot ett våld beroende av rivalitet, otrygghet och att inte ”lita på någon”?

”Med tillit växer handlingsutrymmet ” är den väl valda rubriken på det huvudbetänkande som Tillitsdelegationen i förra veckan lämnade till regeringen. Just den rubriken tror jag även skulle kunnat passa på det här blogginlägget. Vågar vi bara lita på att vi kan hitta lösningar ihop så kan vi också bli mer handlingskraftiga!

Kommentarer inaktiverade.