Att mobilisera för framtiden

I går samlades alla chefer, utvecklare, ekonomer och personalare på min förvaltning för att ha vårens chefsdag. Temat handlade mycket om framtid och om ledarskap. Jag tror nämligen att vi måste fokusera väldigt mycket på ledarskapet i framtidens socialtjänst och välfärdens utveckling.

Vi står inför stora förändringar i offentlig sektor. Vi kommer inte att klara av välfärdens finansiering genom skattehöjningar utan vi måste titta på och hitta andra lösningar.

Att jobba som chef och ledare i en tid som denna känns spännande, skrämmande och inspirerande. Ska vi se på glaset som halvtomt eller halvfullt? Vi la ner mycket tid i går på det senare, mer positiva, alternativet.

Ett tydligt, starkt och inkluderande ledarskap kommer att krävas framåt. Modiga chefer kommer att efterlysas i hela kommunsverige. För när vi pratar om alla bristyrken som kommer att sticka ut i det offentliga Sverige talar vi aldrig, eller sällan, om den brist på chefer som det kommer att bli framöver. Om vi inte kan fylla på med duktiga och kreativa chefer framöver så kommer berget av problem rörande personalförsörjning att te sig ännu mer oöverstigligt.

Vi måste mobilisera för framtiden – och då är det en mycket viktig uppgift att se till att vi då har ett ledarskap som bär!

Kommentarer inaktiverade.