Åter till det normala …

Efter en extremt het och torr sommar börjar mycket återgå till det normala. Det gäller inte bara vädret utan även våra verksamheter. Frågan är om det normala alltid är vad det har varit?

Inget är som förut

Efter att ha upplevt en extrem situation får sig upplevelsen av vad som är en normalitet en liten knuff i riktning mot den extrema upplevelsen. Den extremt höga temperaturen under lång tid, den långa torrperioden, stora skogsbränder och stor brist på vårdplatser påverkar vår upplevelse av verkligheten och bedömning av vad som kan komma att anses normalt i framtiden.

Ännu har kanske inte det extrema vädret och dess konsekvenser påverkat vår uppfattning av vad om kan anses normalt. Men det börjar oroa oss allt mer. Att antalet vårdplatser på sjukhuset på sommaren blir färre och färre har nu inträffat så många år i rad att det är att betrakta som en normalitet.

När sedan allt återgår till ordinarie läge så finns ändå en ny föreställning om vad som kan anses normalt.

Det här gör att det normala inte alltid är som det har varit.

Förskjutning pågår

När det gäller den extrema värmen och dess konsekvenser har regeringen i veckan gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera den kommunala krisberedskapen inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Det känns bra och kommer att bidra till en bättre beredskap i framtiden.

Det kanske är läge att även göra en likadan nationell uppföljning och utvärdering av hur den ständigt återkommande krisen inom sjukhusvården på sommaren hanteras och vilka konsekvenser det får?

Från ett kommunalt perspektiv upplevs idag en förskjutning av sjukvården som inte harmoniserar med var kompetens och resurser finns och den förskjutningsprocessen blir särskilt tydlig på sommaren.

Utredningen Samordnad och utveckling för god och nära vård som regeringen tillsatt berör förstås dessa frågor och har många goda förslag. Frågan är hur långt förskjutningen hinner innan förslagen är implementerade? Det som är ett normalläge när förslagen tas fram är i det här sammanhanget troligtvis något annat när det ska sättas i verket. Det oroar oss i kommunerna allt mer.

Kommentarer inaktiverade.