Arbetare, medarbetare, medledare – gör det någon skillnad?

En gång i tiden var vi arbetare, sen blev vi medarbetare och nu är vi på väg att bli medledare.

Vad menar vi och vad skiljer framförallt medarbetare och medledare åt?

På Wikipedia beskrivs medarbetarskap som att chefen skapar delaktighet genom att avstå lite av sin formella makt och lämnar utrymme för medarbetarna. Medarbetarna är aktiva medskapandet av verksamheten och har både krav och möjligheter till att bidra. Man förväntas ta ansvar för sig själv och arbetsmiljön samt använda sin förmåga på bästa sätt.

Vid en sökning på nätet finns ordet medledare varken i Nationalencyklopedin eller på Wikipedia. Medledarskap beskrivs dock på andra sidor som ett sätt att tänka, vara och agera.

Medledare är medarbetare och ledare i samma person och har engagemanget att leda sitt arbete framåt. Genom att slå ihop begreppen chef, ledare och medarbetare anses alla i en organisation vara medledare.

Kommundirektören i Botkyrka menar att när alla är medledare är chefens enda uppgift att hålla fokus på målen i verksamheten och ansvara för dagordningen. Praktiskt kan detta uttryckas som att det enda som inte kan överlåtas av chefen i ett medledarskap är själva dagordningen. Medledarskap innebär då att alla delar på ansvaret för att ta oss emot definierade mål inom givna ramar. Det förutsätter att vi alla vet vart vi ska och varför.

Jag tycker inte att begreppet är helt oproblematiskt. Vi som har erfarenhet av starka informella ledarstrukturer funderar kanske på om det är alltigenom bra att alla är med och leder, och gör de olika begreppen någon skillnad i det dagliga arbetet?

Kommentarer inaktiverade.