Är vi på samma våglängd?

Förslaget om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga kom mitt i högsommaren – lika fullt har det varit mycket aktivitet i kommunerna med att besvara remissen, och många utöver de utvalda remissinstanserna har skickat in yttranden.

I veckan har regeringen haft samtal med företrädare för kommunerna angående förslaget om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn.

Finansministern satt i en morgonsoffa och sa att eftersom regeringen är en regering som vill samarbeta med kommunerna kommer de att se över synpunkterna och återkomma.

Det ska bli intressant att höra vilka slutsatser de kommer att dra. Det är ju en fördel om sändare och mottagare är mer på samma våglängd, det brukar bli färre störningar då!

Kommentera