Är du positivt eller negativt laddad inför 2019?

El-skar du, precis som jag, ditt jobb? Då ska du läsa vidare.

Förra året presenterade SKL i sin ekonomirapport många orosmoln runt kommunernas ekonomi. Höga födelsetal och invandring ökar andelen barn och unga samtidigt som de äldre blir allt fler. Färre ska försörja fler och välfärden utmanas då behovet av förskolor, skolor och äldreboenden ökar samtidigt som rekryteringsunderlaget minskar.

Ett nytt politiskt landskap är på väg att skapas i landet. Osäkerheten är stor på vilket sätt det kommer att påverka socialpolitiken och vilket stöd, eller icke stöd, kommunerna kan förvänta sig de närmaste åren.

Hur blir det med bostadspolitiken? Hur blir det med LSS-lagstiftningen och personlig assistans? Hur blir det med den nya socialtjänstlagen och de tidigt förebyggande insatserna? Kommer vi ha ett tryggt samhälle eller blir det fler poliser och högre staket och ökad segregation?

Den negativa laddningen sticker med sina vassa pilar inåt och oroar, skapar en förlamning och maktlöshet. Hur ska det gå?!

Det går bra lovar de positivt laddade. Det behövs en kris för att nya tankar och ideer ska utvecklas. Vi kan inte fortsätta som förut för nu är det nya tider. Men vi kan fortsätta med nya arbetssätt, med hjälp av ny teknik och digitalisering, ökad samverkan inom och mellan kommuner och en offensiv personalpolitik.

Alla socialchefer i Sverige är viktiga företrädare för att få igång detta utvecklingsarbete! Vi måste vara offensiva och värna en god kvalitet i det vi gör. Vi kan i våra kommuner och regioner lära av varandras framgångar och ta tillvara viktiga erfarenheter, evidensbaserad praktik och forskning.

Det kommer att gå! Det blir en fantastisk och rolig utmaning! Den positiva laddningen sprider energi, hopp och framtidstro och pilarna pekar utåt och framåt.

Nu har vi ett nytt år framför oss i samhällets tjänst. Vad är du laddad med? Själv står jag med en fot i varje spänningsområde just nu men snart, snart när vi pratat mer om vad, och hur, kommer jag att ladda upp positivt för jag el-skar mitt jobb.

Kommentarer inaktiverade.