Äntligen en översyn av SoL på gång!

Ja, äntligen är den på gång, den efterlängtade översynen av socialtjänstlagen.

Margareta Winberg kommer till Socialchefsdagarna 2017 i Östersund, den 27 september. Hon vill få in synpunkter från FSS medlemmar, Socialchefsdagarnas deltagare och andra intresserade: Vad anser DU är det viktigaste som utredningen ska fokusera på?

Skriv kommentar till det här blogginlägget, eller maila till info@socialchefer.se. Senast 8 september behöver vi få in svaren, så att vi hinner sammanställa och lämna till Margareta och hennes kollegor i utredningen!

FSS styrelse hade förmånen att vara först ut med att få besök av särskilda utredaren Margareta Winberg och sekreterarna Monica Malmqvist, Camilla Sköld  och Kennert Loheim Kangevik.

Margareta Winberg inleder med nödvändigheten att se över lagen. Varför blev det inte som det var tänkt? Man utgår inte från individens behov i tillräcklig utsträckning och inte heller helhetsperspektivet utifrån individens hela sammanhang. Det förebyggande arbetet borde det ha blivit mer av och varför har ramlagen blivit så reglerad?

Andra frågor som utredningen ska titta på är: Vad är det för samhälle vi vill ha? Mer tillit och mindre kontroll? Vem fattar individbesluten – professionen eller politiken? Var går gränsen för kommunens yttersta ansvar?

FSS ser också fram emot en utveckling i riktning mot att kommunerna ska kunna erbjuda insatser på ett enklare sätt än idag, att man vill minska skillnaderna mellan kommunerna samt främja förebyggande arbete.

Vi är glada över att utredaren ser positivt på att FSS föreslår en nationell yrkesintroduktion för myndighetsutövande socionomer för att säkra kompetensen på ett likvärdigt sätt i kommunerna. En introduktion som också tar fasta på helhetssynen så att individens behov ses i hela sitt sociala sammanhang.

Tack för en givande diskussion och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete!

Det finns ännu ingen webbplats eller enkelt kontaktformulär till utredningen, men det kommer inom kort, lovar Margareta Winberg. Tills vidare kan du, som jag skrev ovan, höra av dig till oss i FSS så förmedlar vi vidare dina synpunkter.

One Response to “Äntligen en översyn av SoL på gång!”

  1. lars.liljedahl@ostersund.se' Lars Liljedahl skriver:

    Utöver de angelägna områden som redan nämnt ovan – där jag särskilt välkomnar fokuseringen på det förebyggande arbetet så slår jag ett slag för att det nu är dags att införliva begreppet “goda” levnadsvillkor även i Socialtjänstlagen. Först då har vi en lagstiftning som ger samma rättigheter till alla medborgare oavsett om det tillhör LSS personkrets eller får sitt stöd med utgångspunkt i Socialtjänstlagen.

Kommentera