Almedalen 2019 nästa

Under Almedalen 2019 kommer FSS att medverka i ett femtontal seminarier, rundabordssamtal, paneldebatter och frukostmöten. Innehållet spänner över ett relativt brett spektrum av socialtjänstens delar.

Social bostadspolitik

Olika aspekter på bostadspolitik och framförallt social bostadspolitik är det område som får föreningens största fokus. Här kommer FSS att medverka i fyra olika sammanhang (”Bostad först” , ”Allmännyttans roll i bostadspolitiken”, ”En bostadspolitik för alla medborgare” samt ”Fastighetsinvesteringar i särskilda boenden och/eller LSS-bostäder”).

Bostäder är en samhällsfråga som sträcker sig långt utanför socialtjänstens eget ansvarsområde, och därför har FSS årsmöte sedan några år tillbaka fasat ut bostäder som ett prioriterat område för styrelsen. Men det är som synes alltjämt ett område där FSS behöver engagera sig.

Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Andra områden där föreningen kommer att medverka är samarbetet mellan regionerna/landstingen och kommunerna när det gäller hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom detta i sig ganska vida fält kommer FSS att delta på tre aktiviteter vilka i tur och ordning har följande innehåll:

  • Under måndagen arrangerar SKL ett seminarium på temat ”Nära vård – så utvecklar vi svensk hälso- och sjukvård” där FSS har bjudits in för att ge sina perspektiv på temat. Här har vi av SKL särskilt ombetts att understryka vikten av ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete som ett viktigt komplement till den förbättrade samordning mellan huvudmännen som också behöver känneteckna en välfungerande ”nära vård”.
  • På tisdagen deltar FSS i ett ambitiöst rundabordssamtal på temat ”Samskapande av välfärd – förutsättningar, mekanismer och resultat” med Bräcke Diakoni som värd. Vid detta samtal deltar totalt 60 personer och det kommer att inledas med ett antal forskningsperspektiv på vad samskapande handlar om. Därefter kommer FSS att delta vid de rundabordssamtal som följer på forskarnas inledning.
  • Avslutningsvis deltar FSS under onsdagen på ytterligare ett rundabordssamtal och denna gång på temat ”Samordning av vård- och omsorg” där IVO står som värd. Denna gång handlar det både om samverkan mellan huvudmännen men även om vilken roll som huvudmännen vill att IVO ska ta för att bidra till en fortsatt gynnsam utveckling av verksamheten. Här blir FSS huvudpoäng att IVO ska fortsätta sin ambition mot ett förhållningssätt som innebär att hitta de goda exemplen likaväl som bristerna och att sprida kunskap om dessa goda exempel som finns på/i så många platser/verksamheter i vårt avlånga land.

Digitalisering och e-hälsa

FSS kommer också att engagera sig i digitalisering och E-hälsofrågor – bland annat i ett frukostsamtal som Lunds kommun bjudit in till på temat ”Digitalisering av offentlig sektor”. Och även om regeringen nyligen initierat en utredning som ska lämna förslag på förändrad lagstiftning som i sin tur ska åstadkomma den eftersträvansvärda (men svårfångade) balansen mellan öppenhet/tillgång till skydd av den personliga integritet, så behöver FSS fortsätta att agera blåslampa inom detta område. Utöver ovanstående storhet så behöver alltjämt nationella tekniska standarder/spelregler fastställas och gemensamma nationella begrepp att tas fram på nationell nivå.

Detta år är det Jonas Hampus (Falun), Mats Collin (Härnösand) och jag själv som tillsammans med föreningens kommunikatör (Kerstin Öhman) har möjlighet att medverka under Almedalsveckan.

Vi återkopplar från Almedalsveckan här på webben och i nyhetsbrevet!

Avslutningsvis vill jag passa på att tillönska dig en riktigt skön sommar med allt vad du hoppas/önskar att just din sommarledighet ska innehålla.

På återhörande i augusti!

Kommentarer inaktiverade.