Alkohol och äldreboenden

För någon dag sedan besökte jag ett av våra särskilda boenden för äldre. Personalen där tog ville prata om något som blivit vanligare: Allt fler äldre på våra boenden har stora alkoholproblem.

Kombinationen av egen lägenhet med den form av kollektivt boende som ett särskilt boende faktiskt är ställer personalen inför speciella svårigheter när t.ex. två av tio personer på en avdelning är alkoholberoende och tappar kontrollen över sitt drickande.

Vad kan personalen göra?

Det påverkar förstås situationen på avdelningen. Nu har ju personalen stor vana av människor med olika varianter av demenssjukdom och klarar beteenden som kommer av demenssjukdomen på ett bra sätt. Men det är inte riktigt samma förutsättningar med alkohol.

En åtgärd som att begränsa tillgång och tillgänglighet av alkohol för den enskilde missbrukaren förbättrar förutsättningarna att skapa en bra boendemiljö avsevärt.

Men vad kan man göra, och vad får man göra som personal när det kommer till att begränsa tillgång och tillgänglighet av alkohol?

Något kategoriskt tydligt svar är svårt att ge men jag kan se två viktiga förutsättningar att hantera frågan:

  • En ledare som är närvarande, tydlig och stödjande.
  • Handledning och stöd av personal med erfarenhet av missbruksvård.

Jag, som arbetat många år med missbrukare och även ungdomar, har jag hört många höjda röster om missbruk som går ned i åldrarna och att allt fler unga fastnar i ett beroende. Nu kan vi säga att ”missbruket går upp i åldrarna” och det påverkar arbetet inom äldreomsorgen.

Kommentera