Äldre i framtiden

Idag överlämnade Susanne Rolfner Suvanto utredningen ”Läs mig!”, Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, till äldreminister Åsa Regnér. Hur kommer det att vara att bli äldre i framtiden? Susanne konstaterade, som jag berörde i början av den här veckan, att kvalitet i äldreomsorgen handlar om relationer.  En relation mellan den som ger, den som får och den som är närstående. Kvalitetsbäraren inom äldreomsorgen är, i nio fall av tio, undersköterskan som möter den enskilde och dennes närstående.

Kompetenssäkring

Äldreomsorgen har aldrig varit bättre än nu. Men den behöver fortsätta att utvecklas och de som bär kvaliteten behöver stärkas i sitt uppdrag. Därför handlar en stor del av utredningen om hur kompetensen ska utvecklas och säkras. Utredningen föreslår att det ska finnas en ordning för legitimering av undersköterskor till 2025, enhetschefers och biståndshandläggares kompetens ska säkras genom särskilda nationella utbildningar och högskoleutbildningarna för bl.a. socionomer och sjuksköterskor ska ha mer av gerontologi och geriatrik. Det är mycket bra förslag!

Utan att ha läst hela utredningen, utan bara lyssnat på dagens presentation, så vill jag ändå sticka ut hakan och säga att det finns god anledning att känna tillförsikt inför framtiden för alla framtidens äldre. Det finns en plan! En nationell plan som ser människan och att kvaliteten sitter i relationen mellan människor. Läs den! Det kommer jag att göra.

One Response to “Äldre i framtiden”

  1. thomas.kylander@diosentic.se' Thomas Kylander skriver:

    Hej,
    Håller med om allt du skriver! Ska läsa rapporten som låter lovande.
    Viktigt är samtidigt att följa upp att kvaliteten levereras av alla inblandade såväl vård i egen regi såsom privata utförare. Detta måste regelbundet göras och operativt arbetas med. Göteborgs stad är ett utmärkt exempel på detta kvalitetsarbete med bl.a. ett mycket högt bemötande. Här fungerar inte brukarundersökningar längre utan arbetet måste integreras och pågå kontinuerligt året runt. Allt för att snabbare kunna jämföra med andra och reagera på kvalitetsbrister.

Kommentera