Agera mot hedersrelaterat våld

Jag lämnar Karlstad och Socialchefsdagarna 2016 med många tankar.

Sara Mohammad från Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime vädjade till oss idag att se och agera mot hedersrelaterat våld och förtryck, och att stå upp för dem som blir utsatta för det. En inspelning av Fadime Sahindals tal till regeringen, precis två månader innan hon mördades av sin pappa, träffade rakt in i hjärtat. Tårarna rann.

Fadimes och Saras röster var och är tydliga och starka.

Vi behöver lyfta frågan om hedersrelaterat våld och förtryck, kartlägga hur det ser ut i våra kommuner och ta fram handlingsplaner och agera. Det görs mycket runt om i landet men vi behöver säkert göra mer. Vi inom socialtjänsten behöver med stöd av all lagstiftning som finns ha en tydlig röst som når ut till till dem som behöver vårt stöd. De behöver känna sig trygga med att de verkligen kommer att få det stöd de behöver.

Jag skrev om tillit igår. Det gäller också i den här frågan.

Den som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och som vill ha vår hjälp kommer bara att göra sig känd om de litar på att vi kommer att agera. Det betyder att vi måste agera professionellt när det behövs – alla gånger.

Kommentera