Utbilda fler socionomer!

Det svåra rekryteringsläget påverkar våra kärnverksamheter dagligdags. Inte någon gång har så många socionomer haft jobb under pågående utbildning som nu. Vi arbetsgivare är och ”rycker” i duktiga studenter vilket är både roligt och lite skrämmande.

Nu måste staten öka antalet utbildningsplatser och visa att problemen tas på allvar. Vi behöver fler socionomer om vi ska klara de uppdrag som ligger inom socialtjänstens ram.

Fortfarande är söktrycket stort till socionomutbildningen. Det syns inga tendenser på ett sjunkande intresse för yrket vilket är mycket glädjande. Ska vi klara morgondagens utmaningar är detta en kraft att ta tillvara!

Kommentera