Är du en bra rollmodell?

Tillbaka på jobbet efter två bra dagar med min ledningsgrupp. Högt i tak och engagerade diskussioner, härligt energigivande och roligt. Många punkter och aktuella frågor var på agendan men en av de frågor vi hela tiden återkom till var: hur ska vi få våra nyblivna socionomer att stanna i yrket?

Enligt de undersökningar som utbildningsinstitutionerna gjort så är de första två åren avgörande för om du blir kvar i socionomyrket. Bra introduktion är ett måste och behöver ges tid. Men vi pratade också om vikten av att prata om det sociala arbetet, varför vill vi (för vi är många) arbeta med socialt arbete?

Vi behöver prata om lusten och glädjen i att möta människor, att kunna göra skillnad, att göra nytta för någon annan. Den rösten är för svag i dag, vi pratar mest om arbetsbelastning, dålig fysisk arbetsmiljö, dålig lön etc. Det är också angeläget, självklart, men om vi som jobbat länge inte ger möjlighet till att prata om det som är drivkraften och det som skapar meningsfullhet i jobbet då bidrar vi till en obalans.

Så vi börjar med oss själva, handen på hjärtat, hur är du som rollmodell?

Kommentera