100 röster om framtidens socialtjänst

(Från 2015-03-18)
Den sociala barn- och ungdomsvården är verkligen i fokus dessa dagar.

Nu har Vision släppt sin rapport ”100 röster om framtidens socialtjänst”. Samtidigt läser jag i SKL:s nyhetsbrev att SKL, i arbetet med att ta fram den nationella handlingsplanen för att stärka skyddet för barn och unga, har identifierat och formulerat 50 förslag som ska stärka den sociala barn- och ungdomsvården.

Det är bra att frågan är på agendan för det behövs konstruktiva tankar och förslag om hur vi tillsammas kan åstadkomma förändringar och förbättringar.

Men man ska inte glömma att det redan görs mycket ute i kommunerna för att möta de ökande behoven. Den katastrofbild som ofta målas upp behöver också motbilder. Som ny i FSS riksstyrelse tycker jag att det ska bli mycket spännande att följa det nationella arbetet i denna fråga på lite närmare håll.

Vi i FSS kompetensgrupp har också fått stort positivt gensvar på vår inbjudan till dialog om behovet av en yrkesinriktad kompetens som är nationell och hållbar över tid. Det kommer bli ett intressant möte.

Kommentera