Socialchefens blogg

 • Att inge hopp

  Att uppleva hopp bör ju vara en basal rättighet i livet. Att inge hopp måste därmed även vara en av […]

 • Fem punkter för det hållbara ledarskapet

  Funderar på hur det moderna ledarskapet behöver se ut för att vara hållbart och anpassat till de förutsättningar och krav […]

 • Rundabordssamtal på SABO

  Jag var i december inbjuden till ett rundabordssamtal på SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) för att diskutera ett arbetsmaterial för Allmännyttan […]

 • Forska nära verksamheten

  Regeringen har presenterat den nya forskningspropositionen, ett 10-årigt samhällsprogram för en hållbar utveckling. Kunskap i samverkan är propositionens namn. Regeringens […]

 • Etiskt dilemma ja! Angivare nej!

  Doktorander, adjunkter och professorer i socialt arbete låter påskina att socialtjänsten fungerar som angivare. I tisdagens Svenska Dagbladet (2016-12-13) skriver […]

 • Reflektioner från en stolt socialchef

  Vi socialchefer har förmånen att arbeta i organisationer med de mest anpassningsbenägna och lojala ledare och medarbetare. Trots statens pålagor […]

 • Tillit till professionen

  Jag kan inte låta bli att återkomma till  temat tillit vilket även Lars Liljedahls blogg handlade om för en tid […]

 • Utvisning med socialtjänstens hjälp

  Många är de som redan har fått avvisnings- och utvisningsbeslut. Och fler lär det bli nu när Migrationsverket ska verkställa […]

 • IVO-dag idag

  IVO åker runt i Sverige för att föra dialog om sin verksamhet med regioner och kommuner. Sista resan för i […]

 • Peer learning visit

  Under förra veckan hade Östersunds kommun och Vård- och omsorgsförvaltningen besök från Mechelen, Belgien. Det var min kollega Wendy Absillis […]

 • Tillit!

  Regeringen tillsätter en tillitsdelegation. New Public management börjar bli alltmer omodernt. Detaljstyrningen måste minska. Målstyrningen har inte fungerat. Balanserade styrkort […]

 • Bygga murar eller broar?

  Försöker – med minst sagt blandat framgång – hämta mig från resultatet i USA-valet. Vågade inte ens vara uppe och […]

 • Ett spännande möte

  Förra veckan deltog jag som FSS representant i en beredningsgrupp på Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. FSS blev […]

 • Mitt i allt

  Sedan några år pågår ett arbete för att utveckla regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Organisationer har byggts […]

 • TIGeR ger resultat

  Den sociala barn- och ungdomsvården tar emot allt fler anmälningar, inleder fler och fler utredningar men en allt mindre andel […]

 • Greetings from the Naked Cowboy

  Det finns ett utryck på engelska, ”busman’s holiday” som ligger nära till hands när jag tänker på de senaste veckorna. […]

 • Socialchefsdagarna 2017 till Östersund

  ”… och 2017 års Socialchefsdagar arrangeras i …Östersund!” Har precis återvänt till hemmets lugna vrå efter i mina ögon synnerligen […]

 • Agera mot hedersrelaterat våld

  Jag lämnar Karlstad och Socialchefsdagarna 2016 med många tankar. Sara Mohammad från Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime vädjade till […]

 • Tillit är ordet för dagen

  Tillit. Det är ordet för dagen här på Socialchefsdagarna 2016 i Karlstad. Vi, inom socialtjänsten, spelar en viktigt roll som […]

 • Släpp loss innovationskraften

  Fullt fart på första dagen här i Karlstad och jag har redan fått en del nya insikter och viktiga påminnelser. […]

 • Föränderlig verklighet

  Det är snart dags för Socialchefsdagarna 2016 i Karlstad. Jag har tryckt ut mina biljetter och packat väskan. Senaste veckorna […]

 • Möjligen ett omöjligt uppdrag?

  Återigen dags för en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Uppdraget är omfattande. Insatserna behöver moderniseras och bättre anpassas […]

 • Som delägare i aktiebolaget Sverige

  Den bärande tanken med folkhemmet var att det skulle vara ett hem för alla. Samhället skulle ansvara för att vanliga […]

 • Streck i räkningen

  De 10 välfärdsmiljarderna ska göra skillnad. Räcker till 30 000 nya jobb sa regeringen i våras. Räcker ingenstans, vi behöver […]

 • Mer robotar åt folket

  De dammsuger våra hem och klipper gräset i trädgården.  En del kan duscha oss, hjälpa oss att äta och andra […]