Att besvara

  • Från Socialdepartementet: Nationell läkemedelslista, Ds 2016:44. FSS yttrande, som ska lämnas in senast 13 april 2017, samordnas av Lars Liljedahl.
  • Från Justitiedepartementet: Se barnet, SOU 2017:6. FSS yttrande, som ska lämnas in senast 29 maj, samordnas av Inger Fröman.
  • Från Socialdepartementet: Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre, Ds 2017:12. FSS yttrande, som ska lämnas in senast 30 juni 2017, samordnas av Alexandra Göransson.

Du som vill bidra med synpunkter till någon av de remisser som FSS ska besvara är välkommen att maila oss på info@socialchefer.se. Märk mailet med namnet på den remiss som ska besvaras.