Styrelse

18 personer valdes in i styrelsen av årsmötet den 5 oktober 2016. Kalle Gudmundsson, socialdirektör i Jönköpings kommun, är ordförande.

fss_styrelse_20161005

Från vänster till höger (klicka på bilden för att förstora den): Jonas Hampus, Falun. Kalle Gudmundsson, ordförande, Jönköping. Ulf Norberg, Vännäs. Inger Fröman, Lund. Anette Johannesson, Göteborgs stad. Inger Kyösti, sekreterare, Norrbottens Kommuner. Petra West Stenkvist, Sjöbo. Johan Hillman, Uppsala (avgått pga byte av tjänst). Malin Lindén Ohlsson, kassör, Gagnef. Per Sandberg, Växjö. Graham Owen, Trosa. Alexandra Göransson, Stockholms stad. Kerstin Lidman, Sollentuna. Helén Eurenius, Östersund. Lars Liljedahl, vice ordförande, Östersund. Anders Fredriksson, Nacka. Lisbeth Nilsson, Göteborgs stad. Monica Persson, Karlstad.

Presentation av styrelsen (namnet står under respektive bild). Foto: frozentime.se

HelenEurenius_5259_foto_frozentime_200
Helén Eurenius, ledamot. Förvaltningschef, socialförvaltningen Östersunds kommun, 063-14 32 05, 070-512 57 57. Särskilda kompetensområden: IFO och integration.

AndersFredriksson_foto_frozentime_200
Anders Fredriksson, ledamot. Social- och äldredirektör Nacka kommun, 08-718 75 16, 070-431 75 16. Särskilda kompetensområden: IFO, funktionsnedsättning, äldreomsorg.

IngerFroman_foto_frozentime_200
Inger Fröman, ledamot. Verksamhetschef socialförvaltningen, Lunds kommun, 046-35 57 39. Särskilda kompetensområden: IFO, främst inriktat på barn, unga och familjestöd, samt våld i nära relation.

kallegudmundsson_foto_frozentime_d8b_9604_400

Karl Gudmundsson, ordförande. Socialdirektör i Jönköpings kommun, 036-10 60 15. Särskilda kompetensområden: IFO.

alexandragoransson_foto_frozentime_d8b_9567_150
Alexandra Göransson, ledamot. Bitr. avdelningchef Välfärdsutvecklingsavdelningen, Stadsledningskontoret, Stockholms stad, 08-508 29 291. Särskilda kompetensområden: IFO och integration.

jonashampus_foto_frozentime_d8b_9790_400

Jonas Hampus, ledamot. Sektionschef Bistånd, vård och utveckling, Falu kommun. 023-827 04. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, kvalitets- och utvecklingsfrågor.

anettejohannesson_foto_frozentime_d8b_0184_400

Anette Johannesson, ledamot. Sektorschef Äldreomsorg samt hälso och sjukvård, Göteborgs Stad, Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning, 031-365 62 65. Särskilda kompetensområden: IFO, äldreomsorg, LSS.

ingerkyosti_foto_frozentime_d8b_9584_400
Inger Kyösti, sekreterare. Utvecklingsledare vid  Norrbottens Kommuner, Luleå, 070-205 56 16.
Särskilt kompetensområde: IFO.

KerstinLidman_5513_foto_frozentime_200
Kerstin Lidman, ledamot. Socialchef i Sollentuna kommun, 08-579 21 286, 073-915 12 86. Särskilda kompetensområden: IFO, psykiatri.

LarsLiljedahl_5738_foto_frozentime_200
Lars Liljedahl, vice ordförande. Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun, 063-14 42 73, 070-191 39 88. Särskilda kompetensområden: IFO, barn och ungdom, skolfrågor, äldreomsorg och funktionshinder.

lisbethnilsson_foto_frozentime_d8b_0286_400
Lisbeth Nilsson, ledamot. Avdelningschef, Individ och familjeomsorg och funktionshinder, stadsledningskontoret Göteborgs stad. Särskilda kompetensområden: IFO, funktionshinder, psykiatri, integration, social hållbarhet.

ulfnorberg_foto_frozentime_d8b_9795_400

Ulf Norberg, ledamot. Socialchef i Vännäs kommun. 070-624 51 03. Särskilda kompetensområden: IFO, framförallt barn och unga, missbruk, äldreomsorg.

MalinLindenOhlsson_5774_foto_frozentime_200

Malin Lindén Ohlsson, kassör. Socialchef i Gagnefs kommun, 0241-151 56. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, IFO, integration och ledarskap.

GrahamOwen_5506_foto_frozentime_200

Graham Owen, ledamot. Socialchef Trosa kommun, 0156-521 16, 070-212 93 26. Särskilda kompetensområden: IFO, samarbete skola–socialtjänst och internationella frågor.

monicapersson_foto_frozentime_d8b_9986_400

Monica Persson, ledamot. Socialdirektör Karlstads kommun, 0702-59 58 52. Särskilda kompetensområden: Barn och ungdom, arbetsmarknadsfrågor, socialpsykiatri.

PerSandberg_5689_foto_frozentime_200
Per Sandberg, ledamot. Förvaltningschef i Växjö kommun, Arbete och välfärd, 0709-83 40 27. Särskilda kompetensområden: IFO, integration, arbetsmarknad och vuxenutbildning.

petra_weststenkvist_foto_frozentime_d8b_9327_400
Petra West Stenkvist, ledamot. Socialchef i Sjöbo kommun. Särskilda kompetensområden: IFO och skola.